Flustret Vallastaden Linköping

För att skapa den bilfria stadsdelen Vallastaden i Linköping insåg man att bilarna behöver bo någon annan stans än sina ägare. Resultatet blev Flustret, ett mångfunktionellt och nytänkande hus som rymmer både parkering, återvinningscentral och sopsugsanläggning. Sweco har varit ansvarig ljusdesigner för byggnadens fasad som pryds av integrerade solceller.

Uppdrag: Flustret

Plats: Vallastaden i Linköping

Färdigställt: 2017

Kund: Sankt Kors AB

Kompetens: Ljusdesign

Ansvarig ljusdesigner: Johan Röklander

Uppdrag

På uppdrag av Sankt Kors AB har ljusdesigners på Sweco arbetat med ljussättningen av fasaden på byggnaden Flustret i Linköpings nyaste stadsdel Vallastaden. Flustret visar möjligheterna att kombinera arkitektonisk gestaltning och byggkonstruktion, vars mångfunktionella fasad är ett klimatskal och ett solskydd som länkar in solljus, laddar el, skapar insynsskydd, erbjuder utblick och är en estetiskt spännande installation så väl dag som natt.

För att möjliggöra den här typen av fasad har Sweco tagit fram lösningen med snedställda ramar med sträckmetallceller och transparenta solceller som klär byggnaden. Solcellerna har fått olika kulörer vilket gör att det infallande dagsljuset får en färgad ton. Huset andas på så sätt ljus och energi. På dagen suger byggnaden upp solens ljus och energi och alstrar el av den och på kvällen andas huset ut sin energi och ljus genom att ladda elbilar och lysa upp fasaden.

Interiört har man med enkla medel optimerat elanvändningen. Genom att skapa närvarozoner använder huset en mycket liten del av sin alstrade energi till belysning. Det är inte bara de tekniska valen som bidragit till detta, utan även valet av ytfärger som är noggrant uttänkta för bästa reflektants och därmed även minimering av elanvändning till belysningen.

Redan tidigt i processen sattes målet om att huset inte skulle kallas för "P-huset" eftersom det är mycket mer än så och innehåller återvinningscentral, sopsugsanläggning, transformatorstation, biltvätt, bikupor och laddningsstationer för elbilar. Genom att man inte kallade det för P-hus förflyttades fokus på många av frågorna under processen till att hitta nya lösningar och andra metoder än de mer traditionella.

Genom att påvisa nya sätt att tänka på gällande solceller, planeringsprocess och tekniska val vill Flustret visa på att det med befintlig teknik går att tänka nytt och att hitta andra lösningar än standardlösningarna. Att jobba med energialstring som en av utgångspunkterna och utifrån det ta med skalskydd, dagsljusinsläpp, arkitektonisk utformning och det nattliga uttrycket har skapat en unik byggnad. Där ingen ny teknik har uppfunnits utan bara sammanfogats på nya sätt.

Läs mer om vad Sweco har gjort i Vallastaden.

Foto: Sten Jansin

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.