Gångtunnel Nykvarn

Sweco har i samarbete med Trafikverket och Nykvarns kommun arbetat med att förbättra tillgängligheten vid Nykvarns station. Sweco har projekterat en gångtunnel under stationen med tillhörande trappor och hissar. Flera teknikområden har samarbetat för att åstadkomma en bra helhet.

Fakta

Uppdrag: Gångtunnel Nykvarns station

Plats: Nykvarn
     

Kund: Trafikverket

Färdigställt: 2013 

Ansvarig ljusdesigner: Anna Waernborg, biträdande ljusdesigner Joakim Rydén

Ansvarig landskapsarkitekt: Peter Ekroth och Ingela Holm 

Uppdrag

Tunneln utformades så att den ska upplevas generös, trots den låga takhöjden. För att platsen ska kännas trygg och välkomnande är tunnelväggarna målade i en gradient av varma kulörer. Plåtar med ett perforerat mönster är monterade längs väggarna, och den huvudsakliga belysningen är dold bakom dessa för att lyfta fram mönstret och ge ett avbländat och indirekt ljus. Detta ljus skapar en tydlig rumslighet, och kompletteras av LED-lister med nedåtriktat ljus monterade i taknischer tvärs tunnelriktningen. I tunnelns mitt finns också ett dagsljusinsläpp som är förstärkt med extra belysning. 

Foto: ErnstHenry