Gustavsbergs vattentorn Värmdö

Sweco fick i uppdrag av Värmdö kommun att ta fram förslag på hur Gustavsbergs vattentorn skulle kunna ljussättas. Tre olika förslag togs fram och visualiserades. Dessa hade varierande karaktär och olika ekonomiska förutsättningar.

Fakta

Uppdrag: Gustavsbergs vattentorn

Plats: Gustavsberg, Värmdö

Kund: Värmdö kommun 

Färdigställt: 2013

Ansvarig ljusdesigner: Anna Waernborg, biträdande ljusdesigner Joakim Rydén 

Uppdrag

Vattentornet i Gustavsberg i Nacka uppfördes 1963-64 och syns vida omkring. Tornets utformning genomsyras av funktionalistiskt tänkande, där formen tydligt redovisar funktionen.

Ett av Swecos förslag innebar att lyfta fram något som präglat Gustavsberg och gjort orten känd genom att projicera mönster från porslinsfabrikens produktion på cisternen; en bearbetning av Stig Lindbergs mönster för servisen ”Berså”. Eftersom Stig Lindberg, som var konstnärlig ledare på porslinsfabriken i Gustavsberg även hade en inflytande roll i valet av vattentornets form, har motivet en stark historisk koppling.

Det förslag som sedan valdes innebar att endast lysa upp det inre rummet mellan pelarna underifrån. Ett förslag som både fungerar enskilt, men även i kombination med en ljussatt cistern. 

Upplyst vattentorn i Gustavsberg

Upplyst vattentorn i Gustavsberg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.