Ållebergsgymnasiet Falköping

Designdialog och en guldkrage ligger bakom det lyckade resultatet av Ållebergsgymnasiet i Falköping. Om- och tillbyggnaden av gymnasiet från 1974 är gestaltat av arkitekter på Sweco.

Fakta

Uppdrag: Ållebergsgymnasiet

Kompetens: Arkitektur

Plats: Falköping

Kund: Skanska (patinering med Falköpings kommun)

Färdigställt: 2013

Ansvarig arkitekt: Charlotta Andersson

Uppdrag

Sweco vann uppdraget att gestalta den nya tillbyggnaden som omfattar 5000 kvadratmeder samt ombyggnation av befintliga lokaler. En av anledningarna till att projektet blivit lyckat är arbetet med en Designdialog.

Genom Designdialogen har arkitekterna kunnat fånga upp verksamhetens behov och önskemål för att tillsammans på bästa sätt utveckla idéer och koncept. Något som också varit gynnsamt till den stränga tidsplanen. Den nya huvudbyggnaden fungerar som en länk mellan gammalt och nytt och är central i gestaltningen av skolan. Huvudbyggnaden har blivit en mötesplats och fungerar som navet för hela skolområdet. Den binder även samman de olika utbildningarna till en gemensam skola.

Byggnaden består av två volymer, ett högt sexkantigt torg och en kragliknande byggnad som omfamnar torget. Gymnasiets utformning är inspirerat av Ållebergskragen, en halskrage i guld från järnåldern som hittades på platsen. Ållebergsgymnasiet är nominerat till Årets Bygge 2014.

Ållebergsgymnasiet i Falköping

Ållebergsgymnasiets inomhusmiljö i Falköping

Ållebergsgymnasiet inomhusmijlö i Falköping

Ållebergsgymnasiet i Falköping

Ållebergsgymnasiet i Falköping

Ållebergsgymnasiets fasad i Falköping

Ållebergsgymnasiets fasad i Falköping

Ållebergsgymnasiets inomhusmiljö i Falköping

Ållebergsgymnasiets utomhusmiljö  i Falköping

Ållebergsgymnasiet i Falköping

Ållebergsgymnasiets utemiljö

Ållebergsgymnasiet i Falköping utomhusmiljö

Ållebergsgymnasiet av Swecos arkitekter