Bärstad förskola Karlstad

På Hammarö utanför Karlstad har de boende fått en ny skola i trä med lekfulla inslag. Det är på uppdrag av Hammarö kommun som arkitekter och landskapsarkitekter har utformat Bärstad förskola.

Fakta

Uppdrag:Bärstad förskola

Plats: Bärstad, Hammarö

Tid: 2015-2016 (invigning 2018)

Kund: Hammarö Kommun

Kompetens: Arkitektur, landskapsarkitektur

Ansvarig arkitekt: Lina Forslund

Team: Ulrica Larsson (landskapsarkitekt), Maja Peterson (arkitekt), Katarina Forsman (byggnadsingenjör)

Uppdrag

Hammarö, utanför Karlstad, är en växande kommun och har som strategi att först bygga skola för att stå rustade och höja attraktiviteten för de bostäder som sedan byggs. Bärstad förskola blir den andra skolan i området som är signerad Swecos arkitekter.

Tillsammans med verksamheten och representanter från kommunen har man utformat förskolan och dess utemiljöer, från programhandling och ny detaljplan till förfrågningsunderlag. Klara Arkitekter sedan ansvarat för projekteringen.

Skolan är uppbyggd kring en atriumgård och som blir en gemensam vistelseyta utomhus. Stort fokus har lagts vid just utemiljöerna samt skolans utformning för att på olika sätt främja barnens kreativitet. Ett av skolans mål är att lyfta in naturen i pedagogiken, något som bland annat avspeglar sig i byggnadens utformning där trä är det dominerade materialet och används för ytskikt både inom- och utomhus samt på väggar och golv. Generösa fönsterstorlekar med låg bröstning och utblickar mot den intilliggande skogen är ytterligare ett sätt att knyta den intilliggande naturen och omvärlden till verksamheten.

Bärstad förskola öppnade i januari 2018.

Läs även om Bärstadsskolan på Hammarö, utformad av Sweco.

Foto: Felix Gerlach. 

Bärstad förskola_Felix Gerlach_03494.jpgBärstad förskola_Felix Gerlach_03370.jpgBärstad förskola_Felix Gerlach_03393.jpgBärstad förskola_Felix Gerlach_03735.jpgBärstad förskola_Felix Gerlach_03626.jpg