Bärstadsskolan, Hammarö i Karlstad

Utanför Karlstad på Hammarö har Swecos arkitekter utformat Bärstadsskolan, en ny F-6 skola för cirka 500 elever. Höga miljökrav har gällt sedan start och skolan är certifierad enligt Miljöbyggnad guld. För att engagera samtliga parter har man använt sig av Designdialog.

Fakta

Uppdrag: Bärstadsskolan

Plats: Hammarö, Karlstad

 

Kompetens: Arkitektur

Kund: Skanska i partnering med Hammarö kommun

Färdigställt: 2014

Ansvarig arkitekt: Charlotta Andersson

Uppdrag

På uppdrag av Skanska i partnering med Hammarö kommun har arkitekter på Sweco i Karlstad gestaltat Hammarös nya skola, som ger plats åt 500 elever och 60 lärare. Bärstadsskolan ligger i ett skogsområde och omringas av höga tallar. För att arbetet skulle bli så bra som möjligt har man engagerat inblandade parter i ett tidigt stadium, genom metodiken Designdialog. Samtliga parter har arbetat tillsammans och deltagit i fyra workshops. ”Lite på landet” är ledord som man har använt sig av under processen.

Bärstadsskolan består av flera mindre byggnader som är sammanbundna med ett interiört stråk. Tre av byggnaden är arbetsenheter, en är huvudbyggnad samt en idrottshall. För att samtliga enheter skulle få en entré och flera rumsbildningar har byggnaden en slingrande form. Den mörka färgskalan är vald för att smälta in i omgivningen.

Skolgården är utformad som ett öppet uterum med en röd tråd mellan naturen och våra sinnen. Träd och markvegetation är bevarade i den mån det gick. Tanken är att gården ska kunna nyttjas pedagogiskt i verksamheten och centralt placerat ligger en scen med gradänger som rymmer en hel klass.

Projektet är genomfört som ett partneringssamarbete med högt ställda krav på energi, inomhusmiljö och materialval, vilket har påverkat byggnadens utformning. Bärstadsskolan är nu även certifierad enligt Miljöbyggnad guld och verksamheten har Grön Flagg.

Foto: Felix Gerlach

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Fasaden på Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Idrottshallen i Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad

Bärstadsskolan, Hammarön i Karlstad