Ekonomikum, Uppsala

Det gamla skyddsrummet på Ekonomikum vid Uppsala Universitet ger numera plats åt två läsesalar, där du som student kan studera runt en lägereld, i en koja eller under stjärnhimlen. Det är arkitekter, inredningsarkitekter och ljusdesigners på Sweco som står bakom utformningen av studiesalarna.

Fakta

Projekt: Läsesalar Ekonomikum

Plats: Uppsala

Färdigställt: 2019

Kund: Akademiska hus

Kompetens: arkitektur, inredningsarkitektur, ljusdesign

Arkitekt: Jonas Kjellander tillsammans med Alberto Badillo, Rayyan Haddad, Sofia Lindholm, Maria Parent-Trovik

Uppdrag

Det är på uppdrag av Akademiska hus som arkitekter på Sweco ansvarat för utformningen av läsesalarna på Ekonomikum i Uppsala som invigdes våren 2019. Visionen har varit att erbjuda studenterna en unik och rofylld studiemiljö med de bästa förutsättningarna för både analoga och digitala studier, enskilt eller i grupp. Tanken med projektet har även varit för universitetet att ta fram en strategi för hur deras lärmiljöer kan utformas i framtiden. Uppdraget har därför skett i nära samarbete med ett stort team med blandad expertis i en testbaserad miljö för att tillsammans komma fram till de bästa lösningarna.    

Resultatet blev två studiesalar, Utsikten och Insikten, båda med olika karaktär. Utsikten är utformad för sociala umgängen och grupparbeten med ett rikt dagsljusinsläpp, medan Insikten helt saknar fönster och erbjuder en lugnare miljö för enskilda studier. Swecos arkitekter har jobbat för att skapa en miljö som är flexibel för olika behov.

En viktig del i uppdraget är ljussättningen, eftersom det ena rummet helt saknar dagsljus. Vi har utgått från det lugn som mörker skapar och därför utformat varje studieplats så att studenten själv kan anpassa ljuset. Ytterligare ett sätt att skapa variation och stämning i salarna är genom utformning av studieplatserna. Förutom de mer traditionella finns möjlighet att ta plats runt lägerelden, under stjärnhimlen, i en kollektivsoffa eller i en av alla kojor. 

Projektet tilldelades Svenska Ljuspriset 2019, som syftar till att uppmärksamma projekt där belysningen framhäver platsens funktion och arkitektur.     

Läs tidigare nyheter om projektet:

Foto: Åke E:son Lindman och Mikael Silkeberg.

Low_Ekonomikum Åke Eson Lindman 9411 014.jpgLow_Ekonomikum Åke Eson Lindman 9411 018.jpgLow_Ekonomikum Åke Eson Lindman 9425 005.jpgLow_Ekonomikum Åke Eson Lindman 9425 010.jpgLow_Ekonomikum Åke Eson Lindman 9425 012.jpgLow_Ekonomikum Åke Eson Lindman 9425 026.jpgLow_Ekonomikum Mikael Silkeberg_U0A1217.jpgLow_Ekonomikum Mikael Silkeberg_U0A1260.jpgLow_Ekonomikum Åke Eson Lindman 9411 021.jpgLow_Ekonomikum Mikael Silkeberg_U0A1307.jpgLow Ekonomikum Åke Eson Lindman 9411 005.jpgLow_Ekonomikum Mikael Silkeberg_U0A1300.jpg