Engelska skolan Södertälje

Fastighetsbolaget Hemfosa köpte delar av Brunnsängskolan i Södertälje och har renoverat och byggt om den. Med hjälp av Swecos arkitekter har resultatet blivit en skola anpassad för att på bästa sätt ta hand om de ca 400 elever mellan åk 4-9 som får nöjet att spendera sin studietid där.

Fakta

Adress: Häradsvägen 10, 15249 Södertälje

Beställare: Engelska skolan/In3prenör

Slutkund: Hemfosa

Projekttyp: Bygghandling ROT


Utfört: 2016-2017


Ansvarig arkitekt: Per Ahnborg

Handläggande arkitekt: Anna Ellingsen

Invändig färgsättning: My Adamsson


Visualisering: Walk in the room

Uppdrag

Byggnaden är nu upprustad och har fått ny skrud och tillbyggnad med hjälp av Swecos arkitekter. En av de viktigaste utmaningarna var att behålla den gamla byggnadens prägel. Arkitekternas arbetssätt anpassades därför för att skapa en upprustad skolbyggnad med samma karaktärsdrag som tidigare.

För att lyckas med detta granskades och samordnades nya installationer med fokus på den gamla byggnaden. I samarbete med inredningsarkitekter togs ett färgsättningskoncept fram, ett konceptet som fungerar i harmoni med byggnadens historia och karaktär.

Den ursprungliga byggnaden är från 1953 och är tidigare tillbyggd 1965, 1981, 1993 och 1997. Då huset är tillbyggt i flera omgångar fanns bristfälligt underlag. En komplex samordning av installationer gjordes, då helt olika stomsystem från ombyggnaderna från de olika tiderna låg som grund.

Projektet blev 2018 nominerat till Årets renovering hos Södertälje kommun.

Visualisering: Walk in the room

Illustrationer-2 Engelska skolan.jpgEngelska skolan_skolgård.jpg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.