Förskolan Lotsen Karlstad

Centralt beläget i Karlstad ligger nu förskolan Lotsen som är utformad i trä om två våningar och med utemiljön placerad på taket. Det är på uppdrag av Karlstads kommun som Swecos arkitekter och landskapsarkitekter har utformat byggnaden.

Fakta

Uppdrag: Lotsen

Plats: Karlstad

År: 2015-2018 

Kund: Karlstads kommun och Peab

Kompetens: arkitektur, landskapsarkitektur, anläggning, vatten och miljö

Ansvarig arkitekt: Sebastian Fors

Uppdrag

Genom förskolan Lotsen har Karlstadsborna fått en ny förskola i centralt läge och förskolebarnen har fått en variationsrik, luftig och lekfull lärmiljö. Det är med anledning av den pågående trenden att fler barnfamiljer vill bosätta sig centralt i städer och omvandlingen av stadsdelen Kanikenäsbanken i Karlstad som Sweco fick uppdraget att utforma den nya förskolan. Då tomten för skolan var relativt liten föll valet att uppföra byggnaden i två våningar och låta lekytorna utomhus ta plats på taket.

Lotsen är den första byggnaden i Karslatad som uppförs med en massivträstomme. Även skolans fasadmaterial och interiöra ytskikt är i trä och återvunna material från fartyg har blivit lekredskap. Konceptet för utformningen är ”farkost”, vilket har kommit till utryck i både de starka färgerna och byggnadens runda form med terrass på plan tre som för tankarna till fartyg och sjöfart. 

I tidigt skede användes Designdialogen som arbetsmetodik, vilket genererat en förankrad lösning som verksamheten nu kan använda på ett optimalt och effektivt sätt.

Lotsen är certifierad med Miljöbyggnad silver och tilldelades 2018 miljöpriset Grundsten av föreningen Hållbart Byggande i Värmland.

Foto: Felix Gerlach. 

Lotsen_Felix Gerlach_04185.jpgLotsen_Felix Gerlach_04214.jpgLotsen_Felix Gerlach_04377.jpgLotsen_Felix Gerlach_04487.jpgLotsen_Felix Gerlach_04538.jpgLotsen_Felix Gerlach_04668.jpgLotsen_Felix Gerlach_04729.jpgLotsen_Felix Gerlach_04975.jpgLotsen_Felix Gerlach.jpgLotsen_Felix Gerlach_03786.jpg