Kvibergsskolan, Göteborg

Hösten 2019 invigdes Kvibergsskolan i östra Göteborg som arkitekter på Sweco utformat. Skolan ger plats för cirka 700 elever i årskurserna fyran till nian. Skolan saknar helt traditionella klassrum och består istället av mer flexibla och aktivitetsbaserade rum beroende på aktivitet.

Fakta

Projekt: Kvibergsskolan

Plats: Göteborg

År: 2015-2019

Beställare: Lokalförvaltningen Göteborgs Stad 

Ansvarig arkitekt: Lotta Andersson och Sebastian Fors.

Uppdrag

Vid ett före detta militärområde i östra Göteborg ligger numera Kvibergsskolan. Byggnaden är uppdelad i fyra enheter där eleverna är grupperade utifrån ålder och i skolans centrum ryms gemensamma och administrativa lokaler. Kvibergsskolan ger plats för 700 elever i årskurserna fyran till nian samt en större särskoleenhet med barn i blandade åldrar. De intilliggande historiska militärkasernerna har inspirerat till skolans varierade tegelarkitektur.

Att utforma en särskola som både är integrerad i övrig verksamhet och som känns avskild för att möta elevernas olika behov har varit en utmaning och prioriterad fråga. Placering och utformning har gjorts neutralt avskild samtidigt som den har en invändig koppling till skolans sociala nav. Det omfattande och varierande lokalprogrammet gjorde att utformningen fokuserade på småskalighet, orienterbarhet och variation invändigt och utvändigt. Här har olika delar fått olika identitet tack vare en variation i utformning och materialval.

Redan innan invigningen blev projektet uppmärksammat medialt då skolan helt saknar traditionella klassrum. Istället består lärmiljön av en serie flexibla och aktivitetsbaserade rum som passar olika gruppkonstellationer beroende på aktivitet och lärosituation, vilket går hand i hand med Kvibergsskolans utbildningsprofil. Samtidigt som skolan har ett starkt fokus på digitalt lärande har en viktig del i utformningen handlat om det fysiska mötet mellan eleverna. Genom multifunktionella kommunikationsytor med strategiskt placerad platsspecifik inredning och överblickbarhet mellan utrymmena underlättar man för möten och gemenskap. För att utveckla den specifika pedagogiken på Kvibergsskolan har Sweco haft ett nära samarbete med Lokalförvaltningen i Göteborg.  

Foto: Nils Olof Sjödén.

Kvibergsskolan_--251b_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan_--067_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan_--095_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan_--112_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan_--102_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan_--127_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan_--140_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan_--221 1_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan_--245_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan-060_50_Nils Olof Sjödén.jpgKvibergsskolan-030_50_Nils Olof Sjödén.jpg