Lillmunkens förskola Munkfors

I Munkfors ligger sedan 2017 Lillmunkens förskola som ger plats åt upp till 100 barn. Swecos arkitekter har utformat lärmiljöerna både inom- och utomhus. Ett multifunktionellt trapphus och avdelningar med gradänger i kombination med burspråk ger en kreativ miljö för barn och pedagoger att verka i.

Fakta

Projekt: Lillmunkens förskola

Plats: Munkfors

År: 2017

Beställare: Munkfors kommun

Kompetens: Arkitektur

Arkitekt: Lars Yngvesson, Johanna Hagman 

Landskapsarkitekt: Louise Thyberg

Bygghandlingar: Klara Arkitekter

Uppdrag

Det är på uppdrag av Munkfors kommun som arkitekter och landskapsarkitekter på Sweco har utformat Lillmunkens förskola. Som inledning i projektet genomfördes en förenklad designdialog för att i samverkan med verksamhetsrepresentanter och ansvariga för drift och förvaltning utreda olika behov för att kunna rita en byggnad som svarar upp mot dessa. Resultatet blev en tvåplansbyggnad med en generös gårdsyta mellan förskolan och den intilliggande grundskolan, även den utformad av Sweco, dåvarande FFNS, på 1990-talet.

Skolans trapphus är utformad som ett multifunktionellt rum. På så sätt kan matsalen på bottenvåningen bli större vid behov och under trappan finns lekutrymme. Trapphuset fungerar även som samlingsplats när barnen ska hämtas och lämnas. Det utgör på så vis navet i byggnaden. Avdelningarna är förhållandevis små och istället för stora generella avdelningar har man valt att ha tematiserade grupprum och trapphuset som delas mellan avdelningarna att använda för olika aktiviteter.

Delar av gestaltningen har varit styrd av detaljplanen, såsom takpannor och röd träpanel. Genom inslag av laminatskivor, burspråk, släta takpannor och mittdelens glasparti får byggnaden ändå ett uttryck som ligger i vår tid. Stor vikt har lagts vid bra miljöval för material och energiprestanda. Huset är förberett för solceller som idémässigt kan ligga som ett band längs nock.

Lillmunkens förskola har tilldelats det regionala hållbarhetspriset ”Grundstenen”.

Fotograf: Jansin & Hammarling.

Lillmunken_01_Sten Jansin.jpgLillmunken_03_Sten Jansin.jpgLillmunken_07_Sten Jansin.jpgLillmunken_02_Sten Jansin.jpgLillmunken_10_Sten Jansin.jpgLillmunken_16_Sten Jansin.jpgLillmunken_19_Sten Jansin.jpgLillmunken_20_Sten Jansin.jpgLillmunken_13_Sten Jansin.jpg