Hainan Future Industry Park (Phase 1)

Sweco utvecklar en ny High-Tech Park på ön Hainan i södra Kina. Området blir ett nytt landmärke för Kina och en föregångare inom innovation, hållbar design och teknik, som ska attrahera internationella tech-företag.

FAKTA

Uppdrag: Hainan Future Industry Park (Phase 1)

Plats: Hainan, Kina

Kund: Hainan Future Office Park Investment and Holding co, Ltd.

Ordervärde för Swecos del i uppdraget: 85-100 miljoner SEK i den första etappen

Färdigställt: Pågående

Uppdragsansvarig arkitekt: Christer Stenmark

UPPDRAG

Sweco vann uppdraget i en internationell tävling och projektet beräknas vara invigt under 2024. Swecos arkitekter utformar både planering, landskap, alla byggnader inom området och inredning i bygnaderna. Hainans södra del består idag av turism och på den norra delen planeras den nya High-Tech Parken.

Med den totala byggnadsytan om 500 000 kvadratmeter är det ett gigantiskt projekt som även ställer höga krav. Swecos arkitekter planerar utifrån ett hållbart perspektiv med energieffektiva byggnader och svenska hållbara systemlösningar. På grund av det varma klimatet har visionen varit att skapa ett eget mikroklimat som möjliggör för att kunna vistas utomhus även på sommaren. En idé är skuggade gångstråk som för in vind. Det finns även en vision om en modern avfallshantering som använder avloppsvatten till att framställa biogas samt att jordbruket som finns på ön även ska tillgodoses.

Uppdraget omfattar förutom en “Future Office Park” även byggnader för forskning och utveckling, bostäder, handel, skolor och ett sjukhus. Flera av Swecos kompetenser är involverade och närmare 100 arkitekter från Sweco.

Uppdragsgivaren är Hainan Future Office Park Investment and Holding co, Ltd.

Visualiersing: Bild 1 och 8 August Wiklund Sweco Architects, bild 2-6 Smilodon.