Barnakuten vid Universitetssjukhuset Örebro

Miljön på en akutmottagning kan många gånger upplevas som både stökig och otrygg. För att minska stress hos de barn och föräldrar som besöker Universitetssjukhuset i Örebro har Swecos arkitekter fått uppdraget att utforma en särskild barnakut. Att förlägga verksamheten i en egen byggnad kommer även underlätta arbetet för sjuksköterskor och läkare.

Fakta

Uppdrag: Barnakuten vid Universitetssjukhuset Örebro

Tidsperiod: 2011 – 2014

Plats: Örebro

Kund: Örebro läns landsting och Regionservice

Kompetens: Arkitektur

Ansvarig arkitekt: Bengt Folenius

Uppdrag

2014 stod den nya barnakuten klar på Universitetssjukhuset i Örebro. Byggnaden, som är placerad i en mindre park på sjukhusområdet, är utformad av arkitekter på Sweco som varit med från första skiss till att den stod klar. Den lekfulla formen är ett resultat av platsens form och med tanke på att lokalerna ska användas av barn. Fasaden är täckt i en guldfärgad anodiserad aluminiumplåt och taket är täckt med sedum.

Hur lokalerna är utformade i en vårdbyggnad har stor betydelse för ett bra patientflöde. För att detta ska bli så bra som möjligt har man tittat på sambanden med övriga verksamheter på området, rummens placering, inredning och storlek samt hur arbetssättet ser ut. Detta i samråd med de medicinska, verksamhetsmässiga och funktionella krav som finns.  Eftersom byggandens primära uppgift är att omhänderta barn har även barnperspektivet påverkat utformningen, såsom låga fönster i vissa rum, djupa sittbara fönsterbänkar, målade fruktschabloner, lysande stjärnhimmel i väntrum samt bilder och glaskonst som barnen kan ta på för distraktion när man inte mår bra.

Runt dammen i parken löper ett trädäck med direktentréer in till byggnadens undersökningsrum. På så sätt kan patienterna vid behov gå den vägen istället för genom den allmänna entrén och på så vis minska onödig infektionsrisk/smitta. 

Samtliga material är kontrollerade mot Byggvarubedömningen, vilket innebär att materialen är giftfria.

 

Foto: Tim Meier

Barnakuten_Orebro_15_webres_Tim Meier.jpgBarnakuten_Orebro_13_webres_Tim Meier.jpgBarnakuten_Orebro_12_webres_Tim Meier.jpgBarnakuten_Orebro_11_webres_Tim Meier.jpgBarnakuten_Orebro_14_webres_Tim Meier.jpgBarnakuten_Orebro_09_webres_Tim Meier.jpgBarnakuten_Orebro_05_webres_Tim Meier.jpgBarnakuten_Orebro_03_webres_Tim Meier.jpgBarnakuten_Orebro_02_webres_Tim Meier.jpgBarnakuten_Orebro_06_webres_Tim Meier.jpg