H-huset Örebro

Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, har länge legat i framkant när det gäller modern sjukvård. För att utvecklingen ska kunna fortsätta behövs nya lokaler som klarar av kraven på framtidens sjukvårdslösningar. Swecos arkitekter vann tillsammans med danska AART Architects tävlingen om en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet.

Fakta

Uppdrag: H-Huset 

Plats: Örebro 

Kund: Region Örebro Län

Färdigställt: Planeras stå klart 2019

Ansvarig arkitekt: Anders Melin och Therese Eriksson 

Uppdrag

Vården är under ständig utveckling. Nya arbetsmetoder och ännu mer avancerad teknisk utrustning tas hela tiden fram för att kunna ge patienterna så effektiv vård som möjligt. Då behövs flexibla lokaler som enkelt kan anpassas i takt med förändringarna. Med den bakgrunden byggs H-huset som kommer att bli en del av Universitetssjukhuset i Örebro. Den nya byggnaden har formen av en kam. På så sätt optimeras dagsljusinsläppet samtidigt som det skapas vackra vyer ut mot det gröna. Byggnadens utformning ska även minska transporterna och underlätta arbetet för sjukhuspersonalen.

Till sjukhuset kommer människor i olika åldrar och med olika bakgrund, därför är det viktigt med en varierande miljö. Vi har arbetat mycket med ytorna som omger byggnaden. En annan utmaning i projektet är att få den nya byggnaden att passa ihop med omgivningen. Genom att anlägga ett torg vid sjukhusets entré blir övergången mellan sjukhusområdet och staden mjukare. Torget öppnar upp och ger besökaren en välkomnande känsla. 

Se filmen om uppdraget som Swecos visualiserare har tagit fram. 

Örebro sjukhus visualisering

Örebro sjukhus visualisering

Örebro sjukhus visualisering