Första vårdbyggnaden vid Kungälvs sjukhus klar

2013 vann Swecos arkitekter tillsammans med Aart Arkitekter tävlingen för om- och tillbyggnaden av Kungälv Sjukhus i Göteborg. Nu är den första vårdbyggnaden klar där visionen har varit att utforma en byggnad som främja patientens tillfrisknande och som ger en känsla av omtanke och trygghet.

Fakta

Uppdrag: Kungälv sjukhus 

Plats: Kungälv 

Kompetens: Arkitektur, ljusdesign, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, logistik, trafikplanering och VVS 

Ansvarig arkitekt: Pernilla Norden 

Uppdrag

Tillsammans med Västfastigheter bjöd Kungälv sjukhus in till en arkitekttävling avseende två nya vårdbyggnader, modernisering av befintliga lokaler samt en ny huvudentré till sjukhuset. Sweco och Aart Arkitekter presenterade det vinnande förslaget, Congahella Care, med ambitionen att skapa en vårdmiljö som främjar patientens tillfrisknande och som andas omtanke och trygghet. 2019 invigdes den första delen i uppdraget och resultatet är en byggnad som värnar om människan, oavsett om du är patient, personal eller anhörig.

– Tillsammans med Aart har vi haft som ambition att skapa en vårdmiljö som förmedlar att det finns en medvetenhet om både barns och vuxnas behov och att familjen är i trygga händer. Genom hela projektet har vi arbetat på ett strukturerat och kreativt sätt där fokus har varit på att skapa väl fungerade miljöer, säger Pernilla Nordén, ansvarig arkitekt på Sweco.

Den nya vårdbyggnaden består av 140 enpatientrum som är utformade ner i minsta detalj, såsom inslag av trä för en lugnande effekt samt med utblickar och kontakt med utemiljön. Tack vare en fullskalig modell av ett vårdrum under processen har man kunnat testa, utvärdera och förbättra rummens funktion och gestaltning. En viktig del i uppdraget har varit att arbeta utifrån olika skalor där sjukhusets verksamhet har en central roll i hur man valt att utforma byggnaden. En avdelning består av 28 vårdplatser med fyra team och där teamen möts bildas ett nav för centrala funktioner. Utanför varje vårdrum vidgas korridoren vilket underlättar för orientering samt bryter ner vårdavdelningen i mindre enheter. 

Även för den yttre gestaltningen har målsättningen varit att byggnaden ska andas värme, omtanke och omhändertagande. Fasadmaterialet är robust och består av prefabricerad betong där arkitekterna skapat en variation och detaljrikedom, en ljust slipad betong möter en grå räfflad betong. För att möjliggöra för en framtida ombyggnad är fönstersättningen väl avvägd. Fasadgestaltningen tar även hänsyn till de högt satta målen för byggnadens energiförbrukning och för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Sweco ljusdesigners har även gjort belysningsprogram för de exteriöra ytorna samt tagit fram lösningar för belysning av konsten.

Genom den nya byggnaden får Kungälv sjukhus en ny identitet som samspelar med den nuvarande 1960-talsbebyggelsen. Karaktären ska visa på ett modernt sjukhus med fokus på framtiden och när den andra vårdbyggnaden är helt klar i slutet av 2020 kommer sjukhuset rymma 280 nya enpatientrum.

Förutom Swecos arkitekter har även verksamhetens experter inom inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, logistik och trafik arbetat i uppdraget.

Foto: Bert Leandersson. Visualiseringar: Isak Birgersson, AART architects.

Kungälv Sjukhus 53_Bert Leandersson.jpgKungälv Sjukhus 02_Bert Leandersson.jpgKungälv Sjukhus 14_Bert Leandersson.jpgKungälv Sjukhus 08_Bert Leandersson.jpgKungälv Sjukhus 16_Bert Leandersson.jpgKungälv Sjukhus 37_Bert Leandersson.jpgKungälv Sjukhus 39_Bert Leandersson.jpgKungälv Sjukhus 50_Bert Leandersson.jpgKungälv Sjukhus 51_Bert Leandersson.jpg

 

Kungälv sjukhus visualiseringKungälv sjukhus visualisering