Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM inom byggkonstruktion
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Parametrisk design
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

Byggadministration

Swecos byggkonstruktörer har en grupp med specialkompetens inom byggnadsekonomi och upphandlingsfrågor. Gruppen arbetar med dessa frågor integrerat i projekteringsuppdrag.

Tack vare stor erfarenhet av byggadministrativa frågor och ett långvarigt kundengagemang har vi byggt en kedja som sträcker sig över hela projektet. Till det lägger vi också Swecos samlade spetskompetens inom olika verksamhetsområden.

Vi erbjuder en unik helhetslösning med allt från tidiga kalkyler, upprättande av administrativa föreskrifter, byggtekniska beskrivningar, ekonomiuppföljningar och kostnadsreglering i uppdragen.

Genom ett nära samarbete med Swecos konstruktörer kan vi gå in i uppdragen i ett tidigt skede och hjälpa våra kunder att snabbt komma vidare med den fortsatta upphandlingen. Detta skapar förutsättningar för projekt utan fördröjning. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Nina
  Hagdahl
  Gruppchef, byggkonstruktion, Industri
  +46 734122043
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  divisionschef byggkonstruktion
  +46 734122038
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Wiselquist
  Regionchef, byggkonstruktion, Nord
  +46 703213611
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Väst
  +46 705947981
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef, byggkonstruktion, syd
  +46 725270052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +46 734122034
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +46 734122007
  Fxvpxn r-cbfg