Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM inom byggkonstruktion
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Parametrisk design
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

Byggfysik

Friska hus med ett bra inomhusklimat ger välmående människor. Swecos byggfysikgrupp är experter på fukt och inomhusmiljö, samt energi och byggkonstruktion.

Som byggherre, entreprenör eller fastighetsägare är det en utmaning att hålla sig insatt i utvecklingen. Det räcker inte att använda bra byggmaterial för att få en sund konstruktion. Det är viktigt att byggdelar och material passar för ändamålet och att arbetet utförs på rätt sätt. Det gäller inte minst vid byggandet av energisnåla passivhus, som ska vara nära på självförsörjande.

Vi vet vilka krav du ska ställa genom hela byggprocessen och utformar en energieffektiv och fuktsäker byggnad med bra inomhusklimat. Sweco utför fuktsäkerhetsarbetet enligt den så kallade ByggaF-metodent. Vi utreder också orsaker och ger åtgärdsförslag om skadan redan skulle vara framme.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Anna
  Nilhav
  Gruppchef, byggfysik, Stockholm
  +46 768907410
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  divisionschef byggkonstruktion
  +46 734122038
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Wiselquist
  Regionchef, byggkonstruktion, Nord
  +46 703213611
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Väst
  +46 705947981
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef, byggkonstruktion, syd
  +46 725270052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +46 734122034
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +46 734122007
  Fxvpxn r-cbfg