Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM inom byggkonstruktion
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Parametrisk design
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

Fysiskt skydd och säkerhet

Fysiskt skydd handlar om att skydda viktiga byggnader och anläggningar i samhället. Som experter på att projektera konstruktioner skapar vi säkra byggnader både över och under jord. Det har vi gjort i mer än 30 år.

Sweco är en komplett leverantör inom området fysisk skydd. Vi har en bred kompetens när det gäller att utforma en robust konstruktion som begränsar eventuella angrepp som till exempel intrång, sabotage, EMP och terrorism. Därför har vi utvecklat en helhetssyn som  tryggar leveransen och gör det enklare för dig. Och våra kompetenser finns dessutom under samma tak, vilket skapar en extra säker dimension i ditt projekt.

Våra uppdrag sträcker sig från civila till militära anläggningar och vi har utvecklade rutiner för att hantera höga krav på sekretess. Innan vi startar ett säkerhetsskyddat projekt görs alltid en noggrann säkerhetsprövning och registerkontroll av både ledning och personal som ska arbeta inom uppdraget.

Den 1 april 2019 infördes en ny säkerhetsskyddslag. Lagen ställer nya krav och gör att fler verksamheter kommer att behöva utveckla sina processer för säkerhet. Bland annat påverkas VA-verksamheter, energisektorn samt bygg- och fastighetsbranschen. Läs mer om säkerhetsskyddslagen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  Vd byggkonstruktion
  +46 734122038
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Wiselquist
  Regionchef, byggkonstruktion, Nord
  +46 703213611
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Väst
  +46 705947981
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef, byggkonstruktion, syd
  +46 725270052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +46 734122034
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +46 734122007
  Fxvpxn r-cbfg