Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM inom byggkonstruktion
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Parametrisk design
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

Husbyggnadsprojektering

Swecos konstruktörer projekterar allt från bostäder, kontor och köpcentrum till idrottsanläggningar, skolor och sjukhus. Vi drivs av att få vara med och skapa funktionella och estetiskt tilltalande byggnader och miljöer tillsammans med våra kunder.

 Vår långa erfarenhet och breda kompetens gör att många vill ha med våra experter redan i tidiga skeden av projekten. Det tycker vi skapar riktigt bra förutsättningar eftersom vi får medverka och bidra med idéer redan när principerna för byggnadens utformning tas fram. Ofta finns vi med i projekten fram till dess att byggnaden står klar.

En sak som vi är särskilt stolta över är vår kompetens när det gäller äldre byggnaders konstruktion. Sweco har genomfört många avancerade ombyggnationer av hus från sekelskiftet och tidigare. Det kräver djup förståelse både för ny teknik och för olika materials egenskaper och hur de fungerar tillsammans.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  divisionschef byggkonstruktion
  +46 734122038
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Wiselquist
  Regionchef, byggkonstruktion, Nord
  +46 703213611
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Väst
  +46 705947981
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef, byggkonstruktion, syd
  +46 725270052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +46 734122034
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +46 734122007
  Fxvpxn r-cbfg