Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Fysiskt skydd
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

Industribyggnadsprojektering

Industriprojektering handlar ofta om stora komplexa projekt som kräver god insyn och förståelse för industrins behov. Swecos omfattande och samtidigt specialiserade kompetens gör oss till den ledande byggkonsulten för industrinäringen.

Uppdragen är ofta helhetslösningar som omfattar hela processen. Swecos experter tar också gärna hand om byggadministrationen, med ekonomistyrning och byggprojektering av både processteknik och byggkonstruktion.

Gemensamt för de projekt vi arbetar med är att de innehåller utmaningar som kräver spetskunskap. För att lösa exempelvis dynamiska problemställningar och svåra grundläggningsförhållanden finns specialister alltid till hands inom Sweco, som säkerställer yppersta kvalitet i våra slutprodukter.

Sweco har också utvecklat effektiva metoder för att koordinera och visualisera byggkonstruktionen. Vi arbetar bland annat med digitala 3D-modeller som vävs samman redan i projektets tidiga skeden. Den slutliga modellen blir sedan tillverkningsunderlag för byggproduktionen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +4686925533
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  Vd byggkonstruktion
  +4686925538
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +4686925904
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Wiselquist
  Regionchef, Byggkonstruktion, Nord
  +4660169943
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +4686925533
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Väst
  +4631629051
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef, byggkonstruktion, syd
  +46424990052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46104844755
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +4686925534
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +4686925507
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.