Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM inom byggkonstruktion
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Parametrisk design
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

Industribyggnadsprojektering

Industriprojektering handlar ofta om stora komplexa projekt som kräver god insyn och förståelse för industrins behov. Swecos omfattande och samtidigt specialiserade kompetens gör oss till den ledande byggkonsulten för industrinäringen.

Uppdragen är ofta helhetslösningar som omfattar hela processen. Swecos experter tar också gärna hand om byggadministrationen, med ekonomistyrning och byggprojektering av både processteknik och byggkonstruktion.

Gemensamt för de projekt vi arbetar med är att de innehåller utmaningar som kräver spetskunskap. För att lösa exempelvis dynamiska problemställningar och svåra grundläggningsförhållanden finns specialister alltid till hands inom Sweco, som säkerställer yppersta kvalitet i våra slutprodukter.

Sweco har också utvecklat effektiva metoder för att koordinera och visualisera byggkonstruktionen. Vi arbetar bland annat med digitala 3D-modeller som vävs samman redan i projektets tidiga skeden. Den slutliga modellen blir sedan tillverkningsunderlag för byggproduktionen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  divisionschef byggkonstruktion
  +46 734122038
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Wiselquist
  Regionchef, byggkonstruktion, Nord
  +46 703213611
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Väst
  +46 705947981
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef, byggkonstruktion, syd
  +46 725270052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +46 734122034
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +46 734122007
  Fxvpxn r-cbfg