Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM inom byggkonstruktion
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Parametrisk design
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

Prefabkonstruktioner

Förtillverkade byggelement snabbar upp byggprocessen betydligt och blir allt vanligare i branschen. De bidrar också till hög kvalitet i dagens byggprojekt. Sweco har både erfarenheten och den rätta kompetensen för att ta sig an komplexa uppdrag inom området.

En stor fördel med prefab är att elementen kan produceras inomhus under gynnsamma förhållanden för fukt och temperatur. Det betyder mycket för precision och hållfasthet.

Swecos experter bidrar med erfarenhet av att driva projekt men har också specialister som gör noggranna stabilitetsberäkningar och ritningar av betong- och stålelement. Vi levererar den bästa lösningen för varje unikt projekt och tar hand om hela konstruktionen från systemhandlingar till färdiga tillverkningsritningar för leverantörerna. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Mikael
  Linde
  Gruppchef, byggkonstruktion, Nord
  +46 703466545
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  divisionschef byggkonstruktion
  +46 734122038
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Wiselquist
  Regionchef, byggkonstruktion, Nord
  +46 703213611
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Väst
  +46 705947981
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef, byggkonstruktion, syd
  +46 725270052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +46 734122034
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +46 734122007
  Fxvpxn r-cbfg