Byggkonstruktion

Byggkonstruktion handlar till stor del om trygghet. Swecos konstruktörer skapar byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Tjänster

 • BIM inom byggkonstruktion
 • Byggadministration
 • Byggfysik
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Husbyggnadsprojektering
 • Industribyggnadsprojektering
 • Parametrisk design
 • Prefabkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner möjliggör stora spektakulära byggnadsprojekt där arkitekternas design ställer höga krav. De är också ofta en del av stora omfattande industriprojekt. Att visualisera byggkonstruktionen i sin helhet och i sin omgivande miljö är ofta avgörande för ett lyckat projekt.

Swecos byggkonstruktörer är marknadsledande i Sverige när det gäller projektering av stålkonstruktioner. Våra experter har hög teknisk kompetens i materialet stål och stor förmåga att optimera användningen.

Vi arbetar uteslutande med 3D-modellering för att skapa en digital modell av konstruktionens alla delar. Sweco introducerade metoden som ett verktyg för stål för 20 år sedan. Projekteringen i 3D gör arbetet lätt att överblicka och kvalitetssäkra.

Vi använder också avancerad datorsimulering för att provbygga stålkonstruktioner innan den verkliga monteringen. Det minskar monteringstiden på plats och sänker felprocenten rejält vid tillverkningen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Sören
  Hed
  divisionschef byggkonstruktion
  +46 734122038
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Wiselquist
  Regionchef, byggkonstruktion, Nord
  +46 703213611
  Fxvpxn r-cbfg
 • Richard
  Furuhovde
  Regionchef byggkonstruktion, Industri
  +46 705948909
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Gullbrandsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Väst
  +46 705947981
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Pålsson
  Regionchef, byggkonstruktion, syd
  +46 725270052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eric
  Bergholm
  Utlandschef Byggkonstruktion
  +46 734122034
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Nord
  Marknadsstrateg Byggkonstruktion
  +46 734122007
  Fxvpxn r-cbfg