0 av 0 för ""

Byggnader och stadsdelar

Tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens hållbara byggnader med människan i fokus.

Hållbara, resilienta byggnader och stadsdelar

Världens städer har aldrig vuxit så snabbt som idag. Oavsett om det handlar om en helt ny stadsdel eller en enskild fastighet som behöver moderniseras är förståelse för helheten A och O. Vi på Sweco skapar, utformar och planerar byggnader och stadsdelar med hållbarhet och resiliens som centrala komponenter i alla delar. Vi säkerställer att våra byggnader är energieffektiva, robusta och klimatanpassade. Du som kund kan också få hjälp med IT, data- och informationshantering – allt från big data till geografiska analyser. En gedigen insikt om de lokala förutsättningarna och närheten till våra kunder är nycklar till ett lyckat resultat. Oavsett om vi går in och tar ett helhetsansvar som generalkonsulter, eller om vi stöttar i en enskild del av ditt projekt, kan du alltid lita på vårt fulla engagemang.

Smarta och hållbara byggnader

När och hur blev våra byggnader smarta, och vad händer härnäst? Se filmen som tar oss genom utvecklingen, från dåtid till framtid!

Vi hjälper städer att hantera framtida klimatförändringar

Vårt klimat är under stor förändring. Framtiden kommer både bli varmare och blötare, med högre risk för översvämningar och stor nederbörd, samtidigt som lokal vattenbrist och torka blir vanligare under sommarhalvåret. Tillsammans med våra kunder framtidssäkrar Swecos experter inom klimatomställning städer och samhällen för att möta dessa nya förutsättningar.

Urbanisering, klimatförändringar, åldrande befolkning, framväxten av ny teknik och nya affärsmodeller är några av de omständigheter som städer och samhällen måste kunna hantera. I många fall kommer åtgärder och omställningar kopplade till dessa också med höga kostnader. Det gäller inte minst för klimatanpassningar.

EU:s taxonomi för hållbara investeringar

Den 1 januari 2022 trädde EU-taxonomiförordningen i kraft med syfte att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem . Läs mer här hur det påverkar din verksamhet, och hur EU:s taxonomi hjälper dig att jobba för mer hållbara investeringar.

Stort behov i hela Europa

På Sweco arbetar konsulter med att hjälpa städer och samhällen att bli mer motståndskraftiga och hantera de förändringar som förväntas ske. Vi genomför allt från stora stadsplaneringsprojekt till lokala klimatanpassningsprojekt. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi en sammanhängande och långsiktig stadsplanering som ser till helheten och samtidigt tar höjd för framtidens komplexitet.

Eftersom vi jobbar med kunder över hela världen, med fokus på norra Europa, kan vi dra unika lärdomar som vi genom kunskapsdelning inom företaget säkerställer att det kommer alla våra kunder och projekt till nytta. En viktig del handlar om att åtgärder inte bara bör hantera klimatrelaterade risker, utan även omfatta och ge en positiv inverkan på stadens mobilitet, sociala inkludering och ekonomiska utveckling. Social hållbarhet är en integrerad del av vårt arbete med samhällsplanering. Vi vill bidra till att skapa ett mer jämlikt samhälle med medborgaren i fokus och utgår därför från människans behov.

För Sweco på koncernnivå har vi under året identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är mest affärskritiska, och där vi har störst möjlighet att kunna påverka.

Globala delmål i fokus inom byggnader och stadsdelar:

  • Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla
  • Inkluderande och hållbar urbanisering
  • Minska städernas klimatpåverkan
  • Stärka motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
  • Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.