0 av 0 för ""

Byggnader och stadsdelar

Urbanisering och digitalisering skapar en ökad efterfrågan på smarta och hållbara lösningar för att planera, utveckla och bygga ut städer och byggnader.

Hållbara byggnader och stadsdelar

Världens städer har aldrig vuxit så snabbt som idag. Oavsett om det handlar om en helt ny stadsdel eller en anläggning som behöver moderniseras är förståelse för helheten A och O. Vi på Sweco skapar, utformar och planerar byggnader och stadsdelar med hållbarhet som en central komponent i alla delar. Vi säkerställer även en behaglig och funktionell inomhusmiljö genom klimat, VVS och el. Du som kund kan också få hjälp med IT – allt från big data till geografiska analyser. En gedigen insikt om de lokala förutsättningarna och närhet till våra kunder är nycklar till ett lyckat resultat.

On Demand – Swecos digitala marknadsplats

På On Demand kan du enkelt reservera ett köp av våra standardiserade tjänster eller begära en offert. Du får en tydlig bild av vad en tjänst innebär, hur den kan lösa dina behov och en känsla för vad uppdraget kan kosta. Där det är möjligt, får du ett fast pris eller en uppskattad kostnadsbild direkt.

Välkommen in på marknadsplatsen!

Illustration stadsbild

Smarta och hållbara byggnader

När och hur blev våra byggnader smarta, och vad händer härnäst? Se filmen som tar oss genom utvecklingen, från dåtid till framtid!

Vi hjälper städer att hantera framtida klimatförändringar

Vårt klimat är under stor förändring. Framtiden kommer både bli varmare och blötare, med högre risk för översvämningar och stor nederbörd, samtidigt som lokal vattenbrist och torka blir vanligare under sommarhalvåret. Tillsammans med våra kunder framtidssäkrar Swecos experter inom klimatomställning städer och samhällen för att möta dessa nya förutsättningar.

Urbanisering, klimatförändringar, åldrande befolkning, framväxten av ny teknik och nya affärsmodeller är några av de omständigheter som städer och samhällen måste kunna hantera. I många fall kommer åtgärder och omställningar kopplade till dessa också med höga kostnader. Det gäller inte minst för klimatanpassningar.

Stort behov i hela Europa

I en Urban Insight-rapport från Sweco (november 2020) konstateras att enbart en fjärdedel av Europas städer har handlingsplaner för att hantera klimatförändringar. På Sweco arbetar konsulter med att hjälpa städer och samhällen att bli mer motståndskraftiga och hantera de förändringar som förväntas ske. Vi genomför allt från stora stadsplaneringsprojekt till lokala klimatanpassningsprojekt. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi en sammanhängande och långsiktig stadsplanering som ser till helheten och samtidigt tar höjd för framtidens komplexitet.

Eftersom vi jobbar med kunder över hela världen, med fokus på norra Europa, kan vi dra unika lärdomar som vi genom kunskapsdelning inom företaget säkerställer att det kommer alla våra kunder och projekt till nytta. En viktig del handlar om att åtgärder inte bara bör hantera klimatrelaterade risker, utan även omfatta och ge en positiv inverkan på stadens mobilitet, sociala inkludering och ekonomiska utveckling. Social hållbarhet är en integrerad del av vårt arbete med samhällsplanering. Vi vill bidra till att skapa ett mer jämlikt samhälle med medborgaren i fokus och utgår därför från människans behov.

För Sweco på koncernnivå har vi under året identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är mest affärskritiska, och där vi har störst möjlighet att kunna påverka.

Globala delmål i fokus inom byggnader och stadsdelar:

  • Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla
  • Inkluderande och hållbar urbanisering
  • Minska städernas klimatpåverkan
  • Stärka motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
  • Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Vatten, Energi och Industri

Vi erbjuder moderna tekniska lösningar som säkerställer tillgång till rent vatten, tillförlitlig energiförsörjning och resurseffektiva industrianläggningar.

vattenanläggning

Transportinfrastruktur

När städer växer och byggs ut ställs det högre krav på effektiva och hållbara transportinfrastrukturer. Vi utformar morgondagens transportsystem.

Vy över bro över vatten. Trafik, Grönskande träd.

Arkitektur

Människa och livsmiljö. Arkitektur och plats. Humanism och kulturarv. Runt detta kretsar sedan 60 år den lokala och globala verksamheten i Sweco Architects.

Västerås stiftelse
Copy link
Powered by Social Snap