0 av 0 för ""

Bygga och renovera simhallar och badhus

Simhallar och badhus

Komplexa byggnader som ska vara funktionella, robusta, flexibla, energieffektiva, estetiskt tilltalande för simundervisning, rekreation, motion, lek, friskvård och idrott.

Komplexa byggnader med höga krav

Oavsett om det är en helt ny simhall som ska byggas eller om ett äldre badhus ska renoveras så behöver samtliga parter känna sig trygga med alla led i det komplexa byggprojektet. Sweco har lång och bred erfarenhet av simhallar och badhus och flertalet experter med särskild kompetens kopplat till just detta specialistområde. All kompetens finns samlad under ett och samma tak vilket gör att du som kund snabbt kan få svar på frågor som uppstår under projektet. Vi stöttar i stora som små projekt och finns över hela landet.

Badhus och simhallar kräver särskild kompetens

Simhallar och badhus är komplicerade och kostsamma byggprojekt som kräver specialistkompetens och noggrann planering för att bli lyckade. Ofta kombineras flera större bassänger med läktare, hoppbassäng med hopptorn, undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten, bubbelpooler, äventyrsbad, spaavdelningar, bastuutrymmen, träningslokaler och gym.

Projektering av en badanläggning är komplext

Den tekniktunga byggnaden, ofta med centralt läge i staden, ska cirkulera, värma och kyla enorma volymer vatten och luft. Både luft och vatten ska renas och pumpas runt, spillvärme återanvändas och kraven på säkerhet och renlighet är höga. Kraven på att rena vattnet och ventilera bort föroreningar som till exempel  trikloraminer och trihalometaner har skärpts. Fukt och korrosion är utmaningar som måste hanteras rätt. Akustiken i ett badhus tillhör också ett av områdena där specialistkompetens krävs. Och eftersom lokalerna ska användas av många människor med olika behov och möjligheter måste de också vara attraktiva, välkomnande och tillgängliga för alla.

Badhus är alltid en utmaning att energioptimera eftersom byggnaden har ett komplext inomhusklimat och förbrukar mycket energi. Samtidigt är besparingspotentialen hög om man tänker rätt i ett tidigt skede.

Simhallar och badhus är också byggnader med ganska stora spännvidder, vilket ställer särskilda krav på konstruktionen. Swecos byggkonstruktörer arbetar med att dimensionera och projektera alla olika typer av byggnader, och säkerställer att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö.

Morgondagens badhus

I dag finns nya material och tekniker som gör att dagens och morgondagens simhallar och badhus får en ökad livslängd, är mer energieffektiva och har renare vatten, luft och ytor.

Swecos kompetens inom fastighetsautomation bidrar till integrerade, energieffektiva lösningar – och knyter samman fastighetstekniska installationer för att underlätta styrning, övervakning och förvaltning.

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utformningen av alla slags byggnader och att utnyttja digitaliseringens möjligheter är en självklarhet. Idag finns äventyrsbad med VR-upplevelser och möjligheten att registrera och följa upp sina prestationer i vattnet. Nyckelfria lås är standard liksom digitala betalnings- och bokningslösningar.

Med BIM och parametrisk design blir metoder och designprocesser datadrivna, och data och teknik används för att uppnå mål och effektivitet i uppdraget som tidigare var omöjligt.

Undersökningar visar att simhallar och badhus också har en betydande social funktion. Därför är det viktigt att även lägga omsorg på entré, cafeteria, läktare för åskådare, omklädningsrum och personalutrymmen som bör vara välkomnande, tillgängliga, estetiskt tilltalande, enkla att orientera sig i och inte minst lättstädade.

 

När byggde du en simhall senast?

Att bygga eller renovera ett badhus är en stor och ibland riskfylld investering. Och eftersom de flesta simhallar har en livslängd på cirka 50 år är det inte så enkelt att som beställare kunna allt som krävs. Då kan det kännas tryggt att ha en erfaren partner att resonera med genom projektets alla faser. Swecos gedigna erfarenhet från såväl nybyggnation som renovering av flertalet simhallar och badhus har gett oss värdefull kompetens kring vilka tekniska lösningar och materialval som fungerar bäst idag och för lång tid framöver. Vi hjälper dig som kund att planera för en driftsäker och kostnadseffektiv byggnad med hög energiprestanda och god kvalitet.

Vi har också gjort många statusinventeringar av befintliga simhallar och det har gett oss kunskapen över lång sikt vad som fungerar bra och vad som inte fungerar.

 • En simhall eller badhus är en ovanlig och fascinerande byggnad som kräver mångårig erfarenhet och gedigen fackkunskap för att planera, projektera, bygga och förvalta.

   

  – Erik Good, badhusexpert på Sweco

Renovera eller bygga nytt?

Många av dagens simhallar är i dåligt skick och börjar nå slutet av sin tekniska livslängd. Det betyder att vi står inför en omfattande renovering och nybyggnation av flera simhallar i Sverige. När renovering och ombyggnation är lämpligt är det lika viktigt att kravställa utförandet noga, både avseende det tekniska utförandet och materialvalen som görs. Sweco har bred kompetens inom detta specialområde och experter specialiserade på komplexa ROT-projekt.

 

Vet du hur morgondagens behov ser ut?

I dagens föränderliga värld är kraven på flexibilitet allt viktigare. Förändrade förutsättningar kan komma snabbt och det är inte alltid så enkelt att förutse hur våra samhällsbehov ser ut några år framåt. Sweco hjälper dig som kund att planera för en flexibel byggnad där det är möjligt att bygga om eller bygga till när behoven och förutsättningarna förändras.

barn i simskola i inomhusbassäng

 

Multidisciplinära tekniktunga projekt som leds med fast men varsam hand

Det är i de tidiga skedena som de viktigaste besluten fattas och väl avvägda prioriteringar måste göras. Swecos projektledare har lett många stora badhusprojekt och kan också hjälpa dig som kund att genomföra upphandlingar av entreprenader. I en nära dialog med alla medverkande identifierar vi behov och avgränsningar och stöttar med underlag inför politiska beslut där tidsramar och investeringsplaner har hög prioritet. Samordning, tydlig dialog och effektiva arbetsprocesser bidrar sen till ett tryggt och lyckat genomförande.

Certifierade projektledare med lång erfarenhet

Många av Swecos projektledare är certifierade med lång erfarenhet av att driva projekt enligt de flesta projektmodeller. Tack vare vår storlek, vår lokala närvaro och tillgången till Swecos hela kunskapsnätverk med samlad kompetens inom teknik, arkitektur och miljö, kan vi sätta samman rätt team för varje uppdrag och leda ditt badhusprojekt till framgång.

Våra kalkylatorer kostnadsberäknar och kostnadsstyr i alla typer av projekt, från förstudie till förvaltning. Genom att identifiera kostnadsdrivande faktorer och miljöpåverkan kan vi föreslå alternativ för ett kostnadseffektivt badhus med effektiv drift och mer hållbara lösningar för framtiden.

Generalkonsult med alla discipliner samlade

Om du som kund önskar kan vi ta ansvar för alla delar från kalkylering, arkitektonisk utformning, projektering och system- och bygghandlingar till genomförande och uppföljning och vi åtar oss gärna generalkonsultuppdrag. Med den bredd och djupa kompetens som Sweco fått genom åren inom just utveckling av framtidens simhallar och badhus kan vi vara den trygga samarbetspartner dessa komplexa och utmanande projekt kräver. Tillsammans med dig som kund ser vi till att din vision blir verklighet.

Visste du att ….

 • De första badhusen började troligen byggas redan på 1500-talet
 • Redan för 3000 år sedan fanns motsvarigheten till dagens bastubad i Persien och redan för 700-800 år sedan omnämns bastubad i Sverige
 • Det finns närmare 450 offentliga badhus i Sverige
 • Det finns närmare 100 olika simkunnighetsmärken att ta
 • Att vara simkunnig definieras som att man ska kunna falla i vattnet, få huvudet under vattnet, ta sig upp och därefter simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter på rygg
 • Ca 20% av Sveriges befolkning är inte simkunnig

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.