0 av 0 för ""

Träkonstruktioner

Swecos konstruktörer har en bred erfarenhet av alla sorters träbyggnader, både gällande tekniska lösningar och byggprocessen. 

Trä – hög hållfasthet och låg klimatpåverkan

Trä är ett av våra äldsta, men samtidigt modernaste, byggmaterial. Hög hållfasthet i förhållande till sin låga vikt, att trä är lätt att bearbeta och god tillgång på skogsråvara lyfts ofta fram som fördelar. På senare tid har även materialets låga klimatpåverkan blivit ett viktigt argument för att välja trä.

Limträ, KL-trä och LVL är exempel på träprodukter som gjort det möjligt att utföra i princip alla typer av byggnader i trä. Swecos konstruktörer har bred erfarenhet av alla sorters träbyggnader, både gällande tekniska lösningar och byggprocessen. Vi har även specialistkompetens för höga byggnader och är drivande i att kombinera trä med andra material.

Snacka trähusbyggnad

Med hög hållfasthet och låg klimatpåverkan är trä ett attraktivt alternativ för byggprojekt med höga hållbarhetsambitioner. Idag kan det mesta byggas i trä. Lär dig mer genom att lyssna på det här panelsamtalet med Elin Sjöstrand, projektutvecklingschef på Rikshem, Tomas Alsmarker, chef för forskning och innovation på Svenskt trä och Tomas Holmgren, divisionschef Buildings på Sweco. 

 

Från medeltida timmerhus till moderna höghus i trä

Trä har använts som byggmaterial sedan urminnes tider. I Sverige finns det fortfarande kvar timmerhus som byggdes under medeltiden. Det är alltså ingen tvekan om att trähus kan vara beständiga under mycket lång tid.

Trä har också egenskaper som ger goda förutsättningar för industriell byggproduktion. Prefabricerade trämoduler som tillverkas i fabrik och monteras på plats kan vara både tidsbesparande och mer kostnadseffektivt än traditionella byggmetoder.

Hög brandsäkerhet viktigt när man bygger i trä

I slutet på 1800-talet drabbades Sverige av flera stora stadsbränder vilket ledde till förbud mot att bygga mer än två våningar i trä. Detta förbud försvann först 1994 då de funktionsbaserade byggreglerna infördes.

De senaste 30 åren har nya träprodukter och byggtekniker gjort det möjligt att bygga stora och höga byggnader i trä med hög brandsäkerhet. Dock visar studier att det är viktigt att samarbetet mellan arkitekter, byggkonstruktörer och brandskyddsexperter börjar tidigt för att byggnaden ska kunna utformas brandsäkert. Det är också viktigt att säkerställa brandskyddet under själva byggtiden när stora mängder trä exponeras. Swecos experter inom brand- och riskteknik har god kunskap inom detta område.

Kunskapen om att bygga i trä utvecklas

I dag pågår viktig forskning och utveckling inom träbyggande på flera håll i samarbeten mellan akademi och näringsliv. Forskning om högre träkonstruktioner och fortsatt utveckling av nya byggmetoder ger förutsättningar för att trähusbyggandet kan fortsätta att utvecklas.

Det senaste årtiondet har mycket av fokuset på träbyggnader ägnats åt höga hus men nu ses också en kraftig ökning av trästommar för medelstora byggnader som till exempel förskolor, skolor och kontor.

Träkonstruktion

I många projekt väljer man en hög andel trä för att det tack vare hög prefabriceringsgrad, träets låga vikt och höga bearbetbarhet blir ekonomiskt gynnsamt. I andra fall visar kalkylerna att träalternativet blir dyrare på grund av till exempel långa spännvidder hos bjälklagen eller extra höga brand- eller akustikkrav. Ibland påverkar också begränsad erfarenhet hos någon av de inblandade aktörerna att kalkylen blir onödigt hög. Sweco har många experter som är specialiserade på träbyggnader som gärna hjälper dig att navigera i dessa frågor.

 

Möjligheter och utmaningar med att bygga i trä

Alla material har sina för- och nackdelar. Skillnaden mellan ett lyckat och ett mindre lyckat projekt är ofta hur väl man lyckas hantera materialets möjligheter och utmaningar. Genom att utnyttja träets fördelar optimalt och ta sig an utmaningarna på ett sätt man kanske inte är så van vid, kan slutresultatet bli ett lyckat projekt. Klassiska utmaningar som fukt, akustik och vibrationer behöver till exempel hanteras på lite annat sätt när man arbetar med trä jämfört med många andra byggmaterial. Genom att i ett tidigt skede identifiera behov och önskemål tillsammans med dig som kund kan vi föreslå lämpligt materialval.

 

Möjligheter med att bygga i trä

 • Förnybart
 • Låg klimatpåverkan
 • Lätt att bearbeta
 • Lämpar sig väl för prefabricering
 • Starkt i förhållande till sin vikt
 • Lätt att underhålla
 • God arbetsmiljö
 • Bra inneklimat
 • Ekonomi
 • Estetiskt tilltalande
 • God tillgång på skogsråvara
Vackra trädetaljer Bollnäs resecentrum

Utmaningar med att bygga i trä

 • Akustik
 • Fukt
 • Brand
 • Olika egenskaper i olika riktningar
 • Lastöverföring i knutpunkter
 • Stora dimensioner
 • Ekonomi
 • Svikt, vibrationer och horisontalacceleration
 • Okunskap i branschen
Bollnäs resecentrum i nattljus

Vill du veta mer om Träkonstruktioner?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.