0 av 0 för ""

Hållbar fastighetsutveckling

Nyckeln till framgång är att sätta hållbarhetsfrågorna högt upp på agendan i tidiga skeden och att sätta konkreta hållbarhetsmål.

Hållbar fastighetsutveckling ger ekonomiska, ekologiska och sociala vinster

Världen ställer om mot ett hållbart samhälle. Utmaningarna är stora och kraven på hållbarhet, digitalisering och säkerhet ökar, inte minst när det gäller byggnader. Förståelsen för helheten är därför helt avgörande, oavsett om det handlar om modernisering av en fastighet eller utveckling av en helt ny stadsdel. Den snabba tekniska utvecklingen och kraven på hållbarhet gör att komplexiteten i projekten ökar. Att i en turbulent tid kunna greppa helheten och samtidig ha kontroll på alla detaljer är en stor utmaning som kräver lång erfarenhet och teknisk expertis. Sweco erbjuder den senaste ingenjörskonsten inom ett brett utbud av tjänster och rådgivning inom hållbar fastighetsutveckling – allt från energisamordning, miljöcertifiering och klimatberäkningar till hållbarhetsstrategi, återbruk och grön finansiering i linje med EU-taxonomin. Tillsammans med dig som kund skapar vi skräddarsydda lösningar för att din byggnad eller fastighet ska nå uppsatta hållbarhetsmål. På den här sidan presenteras ett urval av våra tjänster.

Green Asset Screener

Med vårt digitala verktyg Green Asset Screener får du förslag på konkreta åtgärder för att hållbarhetsanpassa dina fastigheter.

Klimatberäkningar och utredningar

Hur stor klimatpåverkan har din byggnad eller din fastighet? Genom en klimatberäkning kan du få en bild av nuläget och beslutsunderlag för att prioritera rätt förbättringsåtgärder. Sweco erbjuder exempelvis:

 • Hållbarhetsanpassning
  Med vårt digitala verktyg Green Asset Screener får du förslag på konkreta åtgärder för att hållbarhetsanpassa dina fastigheter. Genomlysningen ger underlag för att fatta beslut som balanserar kostnader mot klimatmål, minimerar klimatrisker samt uppfyller lagkrav. Den ger även vägledning i finansiella bedömningar kopplat till EU-taxonomin. Du får hjälp att klimatsäkra för framtiden, vilket kan vara en förutsättning för att få grön finansiering framöver.
 • Klimatdeklaration av byggnader
  En klimatdeklaration redovisar klimatpåverkan av att producera en byggnad. Sedan den 1 januari 2022 är det lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader.
 • Klimatkartläggning
  Genom Green House Gas Protocol (GHG Scope 1,2,3), Miljöspendanalys och andra vedertagna metoder beräknar vi en hel verksamhets klimatpåverkan och hur stor andel av utsläppen olika aktiviteter står för.
 • Livscykelanalys, LCA och Klimatkalkyl
  Med LCA-metodik enligt ISO-standard beräknar vi miljöpåverkan under en byggnads hela livscykel. Resultatet används för att projektera och bygga mer hållbart, klimatoptimera en byggnad eller jämföra olika lösningar.

Miljöcertifiering skapar konkreta mål för hållbara värden

Miljöcertifiering är ett sätt att översätta hållbarhetsarbetet i konkreta mål vilket underlättar kravställning och prioritering av åtgärder. Genom att miljöcertifiera din byggnad kan du påverka både energianvändning, driftkostnader och inomhusmiljö samtidigt som du åstadkommer en positiv påverkan på fastighetens värde och attraktionskraft.

Swecos hållbarhetskonsulter hjälper dig att hitta rätt certifieringssystem och vägleder dig genom hela processen. Vi arbetar med alla typer av certifieringar, bland andra:

Vi genomför också miljöcertifieringsuppdrag för befintliga byggnader, med exempelvis LEED- EBOM, BREEAM-In-Use eller MiljöbyggnadiDrift.

Rådgivning och strategi inom hållbar fastighetsutveckling och byggnader

En hållbarhets- och klimatstrategi med tydligt uppsatta mål och aktiviteter är idag av största vikt för att kunna arbeta systematiskt med hållbarhet i en verksamhet. Detta gäller i samtliga skeden, från planering till förvaltning. Sweco erbjuder rådgivning, strategi och utbildning bland annat genom följande tjänster:

Rådgivning
Strategi
 • ESG (Environmenal, Social and Corporate Governance)
 • Klimatkartläggning, klimatfärdplan, klimatbudget
 • Hållbarhetspolicy, program, mål
 • Intressentanalys, väsentlighetsanalys hållbarhet
 • Processledning hållbarhet
 • Hållbarhetsanalys planförslag
Utbildning

Visualisering: Sweco Architects

Vill du veta mer om Hållbar fastighetsutveckling?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.