0 av 0 för ""

Fastighetsautomation

Med automatiserade lösningar för styrning, övervakning och förvaltning skapar vi smarta, energieffektiva byggnader formade för framtiden.

Smarta och effektiva byggnader med fastighetsautomation

I en modern byggnad krävs avancerade tekniska lösningar för att inomhusklimatet ska möta högt ställda krav på komfort och hållbarhet. Med vår kompetens inom fastighetsautomation skapar vi integrerade, energieffektiva lösningar – och knyter samman fastighetstekniska installationer för att underlätta styrning, övervakning och förvaltning.

Underlättar styrning och övervakning

Belysning, luftkonditionering och uppvärmning kopplas ihop i ett intelligent system som möjliggör informationsutbyte och samverkan. Insamling av larm och felanmälningar kan ske med automatik och energiförbrukning kan övervakas och analyseras kontinuerligt. Med digitala lösningar kan hela byggnaden dessutom styras på distans, vilket ger god kontroll och tillgänglighet.

Från förstudie till förvaltning

Sweco erbjuder ett brett utbud av tjänster och rådgivning inom fastighetsautomation för att skapa smartare och mer energieffektiva byggnader. Våra konsulter arbetar nära dig som kund och tillsammans tar vi fram skräddarsydda lösningar för din fastighet – från förstudie till drift och förvaltning.

Förstudie
Genom att identifiera funktioner, energianvändning, komfort och underhållskrav under utformnings- och skissningsfasen lägger vi grunden för en effektiv byggnad. Vi utvecklar alternativ och hjälper till att välja system och komponenter. Då vi är fabriksoberoende kan systemen anpassas helt utifrån kundens behov och önskemål. Vi utför också besparings-, produktions och entreprenadkalkyler.

Projektering
I projekteringsfasen planerar och utformar vi ett integrerat system där el, värme, kyla och ventilation kopplas samman. Målet är att möjliggöra optimering utifrån fastställda parametrar, som exempelvis utomhustemperatur, tid på dagen eller hur många människor som befinner sig i byggnaden. Sweco projekterar och samordnar fastighetens tekniska installationer för att de ska kunna samverka så effektivt som möjligt.

Byggfas
Under byggfasen finns det möjlighet att få hjälp med beställarstöd, teknisk projektledning, installationssamordning, kvalitetsledning och entreprenadbesiktning.

Drift och förvaltning
När fastigheten har besiktigats och tagits i drift kan Swecos konsulter gå in som förvaltare av SCADA-system samt assistera med driftutbildningar, driftoptimering, översyn och uppdatering av dokumentation. Vi har också stor erfarenhet av utredningar för befintliga system.

Smarta byggnader – en del av den smarta staden

Teknikutvecklingen går snabbt och det kan vara svårt att hänga med i utbudet. Sweco tillhandahåller en multidisciplinär produkt på en global marknad och fungerar som rådgivare till våra kunder inom allt från enskilda smarta byggnader till komplexa smarta städer-projekt. Det gör oss starka vad det gäller just ”helikopterperspektiv” på alltifrån produkter till framtida tjänster. Med Sweco är framtiden smart och hållbar.

Smarta och hållbara byggnader

Den smarta och hållbara byggnaden är resurseffektiv och anpassningsbar för olika verksamheter och förbättrar för människorna som rör sig i den.

Vill du veta mer om Fastighetsautomation?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.