0 av 0 för ""

GIS

Geografisk information, GIS, sammanställer och visualiserar information på karta och underlättar för kunden att fatta smarta beslut baserade på tydlig och aktuell information

Geografisk information för smarta beslut

I dagens informationssamhälle har vi tillgång till en mängd data som ger stort värde men kan vara svår att överblicka. Genom att lägga en geografisk dimension till redan befintlig information och presentera data som information på en karta, blir det enklare att upptäcka nya samband och fatta smarta beslut.

Digitala kartlösningar

Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat olika former av digitala kartlösningar samt navigations- och positioneringssystem. Vi erbjuder även drift och underhåll av GIS-lösningar. Tillsammans med kunden utvecklar vi en säker och tillgänglig miljö samtidigt som vi sänker kostnader för drift och förvaltning.

GIS visualiserar data på en karta

Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling har lång erfarenhet av GIS och GIS-utveckling. Vi samlar in data via till exempel fältmätning, drönare och skanning/laserdata. För att kunden ska kunna fatta smarta beslut baserade på aktuella data behöver den kvalitetssäkras och därefter analyseras. Alla geografiska data kan visualiseras på en karta och anpassas efter kundens behov.

BIM/GIS-integration

Tidigare har BIM-data och GIS-data använts var för sig, men för att maximera värdet kan vi kombinera dessa i en BIM/GIS-integration. På så sätt säkerställer vi effektivare arbetsflöden och tappar ingen data längs vägen inom samhällsbyggnadsprocessen.

Kombinationen av BIM/GIS sätter byggnaden i ett sammanhang. I planeringen av en ny byggnation kan flera BIM-modeller visualiseras samtidigt i en korrekt geografisk position. Tack vare geografisk data och analyser kan man se samband, mönster och trender som annars inte hade framträtt. På det sättet kan man ta hänsyn till hur byggnader bäst borde placeras i förhållande till diverse olika faktorer som till exempel bra kommunikationsmöjligheter, närhet till grönytor och samhällsservice, trygg trafiksituation och tillgänglighet.

Vill du veta mer om GIS?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.