0 av 0 för ""

Informationssamordning

I alla verksamheter och projekt produceras väldigt mycket information såsom dokument, ritningar och modeller. Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling erbjuder ett brett utbud av kvalificerade tjänster inom informations- och datasamordning.

Informationssamordning – för ett effektivare projekt

Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling hjälper dig som kund att kravställa, strukturera och kvalitetssäkra information i BIM-modeller som kommer till nytta under projektets hela livslängd. En effektiv informations- och datasamordning avlastar projektledare och medarbetare som i stället kan ägna mer av sin tid åt själva projekteringen.

Kvalitetssäkrad information för ett framgångsrikt projekt

Rätt information vid rätt tillfälle är nyckeln till ett framgångsrikt projekt. För att information ska vara användbar behöver den vara konsekvent och kvalitetssäkrad. Du som kund ska kunna lita på att det underlag du utgår ifrån är den senaste versionen och att den är korrekt och riktig. Ordning på informationen förhindrar att beslut tas på fel grunder och kan spara både kostnad och tid.

Smart informations- och datasamordning

I både små och stora projekt hanteras tusentals dokument. För att de ska komma projektet till användning behöver informationen struktureras så att alla i projektet har tillgång till användbar och korrekt information. Swecos data- och informationssamordnare ser över processen och hur den kan användas på ett smart sätt. Vi tittar även på informationsspridning så att informationen kommer till nytta i alla delar av organisationen.

De senaste åren har mängden information vi producerar ökat avsevärt. Smart informationssamordning innebär att själva informationen hanteras på ett sådant sätt att den i förlängningen går att automatisera. Så långt det är möjligt vill vi automatisera processer så att datorn hanterar mängdjobb, och att vi därmed frigör tid för medarbetarna.

Informationssamordning i förändringsarbete

Informationssamordning innebär att kvalitetssäkra informationen och se till att rätt person har tillgång till rätt information under hela resan, från projektstart till förvaltning. Vi hjälper även till att ta fram fungerande processer för informationshantering i organisationen och är stöd i förändringsarbetet för att lära organisationen hur den kan arbeta smart med sin information.

Vill du veta mer om Informationssamordning?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap