0 av 0 för ""

Lantmäteri och exploatering

Sweco bidrar med expertis inom exploateringsavtal, fastighetsbildning och markåtkomst för framtidens stadsutveckling och infrastrukturlösningar.

Hållbar exploatering kräver eftertanke

Sweco är med och skapar framtidens samhällen och städer. Just nu arbetar våra experter med stadsdelar och offentliga miljöer som ska bli verklighet om tio till femton år. En förutsättning för dessa genomgripande projekt är en hållbar och varsam exploatering av mark och fastigheter.

Experter inom lantmäteri och exploatering förbättrar stadsbyggnadsprocessen

Vid all typ av stadsutveckling och vid framväxten av omfattande infrastrukturprojekt behövs expertis inom fastighetsrättsliga frågor, som exploateringsavtal, fastighetsbildning och markåtkomst – bland annat för infrastruktur som väg, järnväg, tunnelbana och kraftledningar.

Swecos experter hjälper till med rättsliga, ekonomiska och tekniska fastighetsfrågor, både som strategiska rådgivare och som projektledare. Vi driver projekt genom detaljplaneprocessen och stöttar kunderna med att förbättra deras process inom stadsbyggnadsområdet. Vi jobbar också med köp och försäljning av fast egendom.

Visualisering: Sweco Architects

Vill du veta mer om Lantmäteri och exploatering?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.