0 av 0 för ""

Projektkommunikation

Företag och arbetsplatser är människor. Och ett byggprojekt påverkar människor. Både människorna i projektet och de som arbetar eller besöker området där projektet genomförs.

Projektkommunikation för kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och bostäder

Ett byggprojekt är en möjlighet att skapa nya värden – både för dig som fastighetsägare och för de som brukar fastigheten. För att åstadkomma rätt förutsättningar för det jobbar vi med projektkommunikation som en parallell process till byggprocessen. Kommunikation är ett viktigt verktyg som skapar förståelse och stärker relationer. Det i sin tur skapar bättre förutsättningar för en genomtänkt projektplanering och bidrar till ett smidigare projektgenomförande.

Rätt process för ditt projekt

Olika projekt har olika förutsättningar. Tillsammans med dig arbetar vi fram strategier för hur just ditt byggprojekt bäst kan genomföras. Med lång erfarenhet från olika slags projekt och uppdragsgivare så har vi sett effekten av god kommunikation och dialog och vet att om vi tillför rätt kompetens så blir projekten mer lyckade. Vi tar reda på vem som berörs och hur de berörs och hur vi riktar vår kommunikation.

God kommunikation för alla behov

Ett byggprojekt påverkar människor. Berörs du eller din affärsverksamhet, så vill du gärna veta det. Du vill få en chans att förstå varför, hur och när, och kanske komma med förslag och idéer som kan göra resultatet ännu bättre. Bor du i huset eller driver en verksamhet i fastigheten så känner du dessutom ofta väl till den och kan ge värdefull input utifrån ett användarperspektiv – vilket bidar till utveckling av fastigheten.

Vi tar också reda på hyresgästernas behov under projektgenomförande. En populär restaurang med många lunchgäster och evenemang på kvällarna har sina behov, medan ett konsultföretag eller en vårdcentral har helt andra. En pensionär som är hemma större delen av dagen har sina behov, medan en barnfamilj som har ett vardagspussel att få ihop har andra. Vi besöker dina hyresgäster för att se hur deras verksamheter fungerar och berättar hur vi försöker minimera störningar.

Hyresgästerna/kunderna kommer vilja ha information på olika sätt. Och olika mycket. Vi skräddarsyr därför kommunikationsprocesserna utifrån just dina målgrupper. Vi förklarar, skapar förståelse och ser till att människor känner att de får komma till tals och har möjlighet att påverka.

Aktiv dialog

Vi för ett aktivt dialogarbete under hela projektets gång, innan entreprenaden startar under byggtiden och under slutskedet av projektet och som en brygga vid överlämning till förvaltning. Vi ser till att vara proaktiva, lättillgängliga och uppdaterade. Framför allt ser vi till att skapa trygghet samtidigt som vi avlastar din organisation. Vi sköter kommunikationen mellan dig, entreprenörer och kunder/hyresgäster/medlemmar. Vi kan snabbt anpassa våra tjänster utifrån hur just ditt uppdrag ser ut och antingen ansvara för hela processen externt eller komplettera din organisation genom att för en tid bli en intim del av den och sitta på plats hos er. Med lång erfarenhet från olika slags byggprojekt och uppdragsgivare så har vi sett effekten av genomtänkt kommunikation och dialog och vet att om vi tillför rätt kompetens så blir projekten mer lyckade.

Stöd genom hela processen

Våra tjänster inom kommunikation för kommersiella och samhällsfastigheter innefattar bland annat:

 • Anpassade analyser, kommunikationslösningar och dialogprocesser
 • Kontinuerlig och samordnad information ut till verksamheter i fastigheten, grannfastigheter, fastighetsägare och kringliggande projekt
 • Samordning och koordinering av projektet internt så att alla vet vilka roller som finns och vad som förväntas av var och en
 • Snabb återkoppling genom telefon, mejl och möten
 • Utformning och beställning av kommunikationsmaterial
 • Beställning av profilprodukter
 • Flyttplanering och evakuering
 • Samverkan med närliggande fastighetsägare och andra projekt som påverkar
 • Informationsmöten och personliga hyresgästmöten
 • Vara befintliga hyresgästernas röst i projektorganisationen samt bevaka deras intressen
 • Se till att det är rent och snyggt under byggtiden
 • Flyttplanering och evakuering
 • Tydliga kommunikationskanaler med en och samma kontaktperson i byggprojektet

 

Hyresgästdialogen™

Kommunikationstjänster specialiserade på bostadshyresrätter. Hyresgästdialogen™ innefattar bland annat: 

 • Anpassade analyser, kommunikationslösningar och dialogprocesser
 • Kontinuerlig information ut till de boende genom tydliga kommunikationskanaler med en och samma kontaktperson
 • Utformning av informationsmaterial
 • Inventering av de boende och deras behov
 • Enkätundersökningar
 • I iordningställande och bemanning av visningslägenhet
 • Tillvalshantering
 • Kalla till och närvara vid informationsmöten
 • Hantering av godkännandeprocessen
 • Flyttplanering och evakuering
 • Avlastning vid juridiska processer och ärenden i hyresnämnden

Medlemsdialogen

Kommunikationstjänster anpassade för bostadsrättsföreningar. Medlemsdialogen innefattar bland annat: 

 • Anpassade analyser, kommunikationslösningar och dialogprocesser 
 • Kontinuerlig information ut till de boende genom tydliga kommunikationskanaler med en och samma kontaktperson
 • Utformning av informationsmaterial
 • Inventering av de boende och deras behov
 • Enkätundersökningar
 • Iordningsställande och bemanning av visningslägenhet
 • Tillvalshantering
 • Informationsmöten
 • Kalla till och närvara vid föreningsstämmor
 • Hantering av godkännandeprocessen
 • Flyttplanering och evakuering
 • Avlastning vid juridiska processer och ärenden i hyresnämnden
 • Dialog med hyresgästföreningen
 • Att vara de boendes röst i olika mötesforum samt bevaka deras intressen

Vill du veta mer om projektkommunikation?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.