0 av 0 för ""

Säkerhet och skydd

Säkerhet och skydd – en allt viktigare del av samhällsbyggnad

Säkerhet och skydd har länge varit en viktig del i samhällsbyggnad. Med dagens ökande hot i form av bland annat klimatförändringar, terrorism, cyberattacker och väpnade konflikter, har det blivit allt viktigare att skydda viktiga funktioner i samhället. Lagstiftning på området har också drivit på utvecklingen. Sweco är helhetsleverantör av tjänster inom säkerhet och skydd.

Säkerhetsskyddslag påverkar flera branscher

Med den nya säkerhetsskyddslagen som infördes 2019 ställs nya krav på säkerhet inom fler verksamheter, såsom energisektorn samt bygg- och fastighetsbranschen. Lagen tydliggör även kraven som ställs på säkerhetskänsliga verksamheter. Dessa krav gäller för alla som i någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Komplett erbjudande inom säkerhet och skydd

Sweco har lång erfarenhet och ett komplett erbjudande av tjänster inom säkerhet och skydd – från fysiskt skydd till brand och riskteknik samt IT- och informationssäkerhet:

  • Inom fysiskt skydd kan våra konsulter säkerställa att du redan från planeringsstadiet kan få hjälp att få en byggnad som kan motstå en given hotbild. Sweco är en helhetsleverantör med djup expertis och lång erfarenhet inom området fysiskt skydd och säkerhet.
  • Våra konsulter inom brandskydd, brandsäkerhet och riskhantering har lång erfarenhet och den analytiska förmåga som krävs för att säkerställa alla tänkbara behov och situationer inom brand och riskteknik.
  • Inom informationssäkerhet erbjuder vi bland annat organisatoriskt skydd i form av exempelvis riktlinjer, men även tekniskt skydd i form av till exempel kryptering. Swecos IT-konsulter har gedigen erfarenhet av den utökade skyddslagstiftningen och ett komplett tjänsteerbjudande inom IT och informationssäkerhet.

Exempel på tjänster inom säkerhet och skydd:

  • Bevaknings- och säkerhetssystem
  • Brandskyddsprojektering
  • Brand- och riskutredningar
  • Informationsklassificering
  • Konsekvensbedömning enligt GDPR
  • Statusinventering av skyddsrum
  • Utformning av skydd och byggnader under och ovan mark