0 av 0 för ""

Fysiskt skydd och säkerhet

Fysiskt skydd inom samhällsbyggnad handlar om att säkra viktiga byggnader och anläggningar i samhället – både ovan och under mark.

 

Fysiskt skydd och säkerhet för att säkra samhället mot hot

Fysiskt skydd handlar om att förebygga och förhindra hot mot samhällsviktiga funktioner. Sweco har hög expertis och lång erfarenhet av att leverera tjänster inom fysiskt skydd och säkerhet.

Inom samhällsbyggnad innebär fysiskt skydd att effektivisera och skapa förutsättningar för kontinuerligt skydd av samhällets byggnader och anläggningar mot olika typer av hot:

 • Symmetriska hot, såsom invasionshot och väpnade konflikter
 • Asymmetriska hot, såsom terrorism och organiserad brottslighet
 • Naturkatastrofer och olyckor, såsom översvämningar och giftutsläpp

Fysiskt skydd och säkerhet handlar om att förebygga materialskador och funktionsbortfall samt att liv går förlorade, men även om att försvåra att något hotande inträffar och att förhindra att det som ändå inträffar får stora konsekvenser.

Helhetsleverantör inom fysiskt skydd och säkerhet

Sweco är en komplett leverantör inom området fysiskt skydd och säkerhet och har mer än 30 års erfarenhet av att säkra såväl militära som civila byggnader och anläggningar i samhället. Vi erbjuder allt från förstudier, utredningar och projektering till projektledning, kontraktering, underhåll och förvaltning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i uppdrag med krav på sekretess och har väl utvecklade rutiner för att hantera detta, med exempelvis säkerhetsprövning och registerkontroll av både ledning och personal inom uppdraget.

Vi levererar helheten inom fysiskt skydd och säkerhet på anläggningar både ovan och under mark samt tjänster inom skyddsrum.

Exempel på tjänster för skyddad anläggning ovan mark

 • Stomme och fasad dimensionerad att motstå hot såsom beskjutning och explosion.
 • Utformning av reservkraft
 • Utformning av tillträdesskydd

Exempel på tjänster för skyddad anläggning under mark

 • Dimensionering av tunnlar och portar
 • Dimensionering av stora stigschakt
 • Dimensionering av bergkyla

Exempel på tjänster avseende skyddsrum

 • Statusinventering av skyddsrum
 • Rådgivning vid ombyggnad eller nybyggnad av ersättningsskyddsrum
 • Åtgärdsförslag vid nya installationer av exempelvis avlopp och ny el

Vår kompetens är unik – ingen annan har den bredd och djup i kunskapen inom fysiskt skydd och säkerhet som Sweco kan erbjuda.

Coulmn block – This block is empty

Vill du veta mer om Fysiskt skydd och säkerhet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.