0 av 0 för ""

Dataanalys och statistisk analys

Vi hjälper våra kunder att fatta väl underbyggda beslut utifrån fakta och avancerade analyser. Vi hjälper dig att blicka in i framtiden genom att titta på olika scenarier. Hur ser omvärlden ut? Vilka trender ser vi? Nu och i framtiden.  

Statistisk analys hjälper oss att fatta bättre beslut

Vårt samhälle producerar stora mängder data. Att förstå och dra slutsatser av mönster i dessa datamängder är nödvändigt för att kunna förstå omvärlden och samhällsutvecklingen. Att visa på mönster och hur olika saker hänger ihop. Vi vet att en viktig grund för att fatta rätt beslut är att man har en god kunskap om nuläget och även skapar sig en bild av framtiden. Med hjälp av statistisk analys och prognoser förser vi våra kunder med beslutsunderlag så att de säkrare kan förutse utvecklingen och anpassa verksamheten. 

Med en väl genomförd statistisk analys får du underlag och förståelse för att kunna fatta bättre, och mer hållbara, beslut. Du får svar på hur det ser ut nu, vilka mönster och samband ser vi? Vad tror vi om framtiden? Vi hjälper dig att ta fram scenarios för vilka effekter olika beslut kan få.  

Data utifrån er verksamhets behov 

Sitter du på mycket data men är osäker på om ni utnyttjar den fullt ut? Våra dataanalytiker hjälper er att gå igenom er befintliga data, kvalitetssäkra och ge förslag på hur data kan presenteras och analyseras. Utifrån er verksamhets behov 

Våra dataanalytiker vet vilken data som är bäst lämpad för en viss analys och har kompetensen att analysera och tolka data. För att få ett så säkert resultat som möjligt gäller det att ha koll på avvikelser och snedvridningar. Så att du kan lita på det resultat du får.

Olika statistiska metoder  

Med hjälp av statistiska metoder som till exempel sambandsanalyser och prediktiva analyser automatisering, API och Machine Learning hämtar och bearbetar vi stora datamängder på ett kvalitetssäkert sätt.  Vi har metoderna och kompetensen för dataanalys i kombination med experter inom flera områden såsom till exempel välfärd, hållbarhet, trygghet, jämställdhet, innovation, tillväxt, attraktivitet och miljö. 

Vill du veta mer om Dataanalys och statistisk analys?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.