0 av 0 för ""

Demografi och befolkningsprognoser

Vi hjälper dig att blicka in i framtiden och anpassa verksamheten efter hur befolkningen förändras.

Befolkningsprognoser – anpassa verksamheten efter hur befolkningen förändras

För att kunna fatta rätt beslut behöver man kunna beskriva verkligheten med fakta. Prognoser är grunden i all samhällsplanering – och anses i de flesta kommuner vara ett nödvändigt underlag i planerings- och beslutsprocessen. Vi hjälper dig att blicka in i framtiden och anpassa verksamheten efter hur befolkningen förändras. Vi arbetar bland annat med prognoser för befolkningsutveckling, fruktsamhet, dödlighet, migration – och kring behovet av bostadsbyggande för att säkerställa vilken typ av bostäder som behövs. Befolkning och demografi påverkar dimensioneringen och resursplaneringen i alla våra samhällsfunktioner.  

Prognoser ett viktigt underlag i planeringsarbetet

Prognoser är ett viktigt underlag i kommuners och regioners planeringsarbete. Befolkningens storlek och ålder påverkar bland annat byggandet och hur behovet av den kommunala omsorgen kommer att se ut. Prognosen ligger även till grund för fördelningen av kommunens budget mellan olika stadsdelar eller verksamhetsområden.  

När du kan beskriva verkligheten med fakta kan du fatta beslut som ger effektiv användning av kommunens resurser. En bra befolkningsprognos skapar goda förutsättningar för en kommun att planera för verksamheter som förskola, skola, äldreomsorg och bostadsförsörjning.  

Modeller för att beräkna den framtida befolkningen

Våra experter inom samhällsanalys har mångårig erfarenhet av att ta fram prognoser och Sweco har beräknat prognoser i över 100 år. Vi har utvecklat många olika modeller för att beräkna den framtida befolkningen och kan ta fram statistiska underlag och analysera omfattande datamängder. Vi erbjuder alltifrån rådgivning, programvara för befolkningsprognoser till att ta fram utvecklade prognoser kring befolkningsunderlag och flyttmönster som är unika för just din kommun. 

Vill du veta mer om Demografi och befolkningsprognoser?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.