0 av 0 för ""

Jämställdhet

Konkreta verktyg att arbeta med i en organisation eller verksamhet är jämställdhetsintegrering och intersektionell analys.

Bryt ojämställda strukturer  

För att kunna uppnå hållbara samhällen och inkluderande verksamheter krävs kunskap om hur ojämställda och ojämlika samhällen kan fortsätta att upprätthållas, och hur dessa strukturer kan brytas. Konkreta verktyg att arbeta med i en organisation eller verksamhet är jämställdhetsintegrering och intersektionell analys. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i det dagliga arbetet där resurser fördelas, normer skapas och beslut fattas, på alla nivåer och i alla steg.

Vad är jämställdhet?  

Enligt Jämställdhetsmyndigheten innebär jämställdhet att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden. (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet  

Konkreta verktyg att arbeta med i en organisation eller verksamhet är jämställdhetsintegrering och intersektionell analys. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i det dagliga arbetet där resurser fördelas, normer skapas och beslut fattas, på alla nivåer och i alla steg. På så vis synliggörs systematiskt vilka konsekvenser olika förslag får för kvinnor, män respektive personer med andra könsidentiteter. 

Ett intersektionellt perspektiv  

Med en intersektionell analys stärks det systematiska arbetet med att inkludera ett intersektionellt perspektiv i organisationer, det vill säga ett perspektiv som synliggör hur olika kategorier och maktordningar samverkar och förstärker varandra. En intersektionell analys kan kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder samt ge underlag och nulägesbilder som underlättar beslutsfattande och skapar förutsättningar för en jämställd framtid. 

Vill du veta mer om Jämställdhet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.