0 av 0 för ""

Organisation och verksamhetsöversyner

Våra experter hjälper till med kartläggningar av hur er organisation är sammansatt och hur verksamheten drivs. Genom olika organisationsutredningar undersöker vi vad som behöver förenklas i verksamheten och kan ge förslag på ny organisation. 

Förbättrad verksamhet genom organisationsutredningar

Effektiva verksamheter drar nytta av den inneboende kraften hos organisationen och medarbetarna på bästa sätt. Swecos experter hjälper kunderna att omsätta kunskap till handling med hjälp av olika metoder för organisations- och verksamhetsutveckling. 

Våra experter hjälper till med kartläggningar av hur organisationen är sammansatt och hur verksamheten drivs. Genom olika organisationsutredningar undersöker vi vad som behöver förenklas i verksamheten och kan ge förslag på ny organisation. Vi ser bland annat över roll- och ansvarsfördelningen och dimensionerar resurserna på effektivaste sätt. Sweco genomför också kompetenskartläggningar och lokalutredningar för kommuner, myndigheter, organisationer och företag. 

Kvalificerad analys och kompetens inom styrning och ledning

Swecos experter har lång erfarenhet av organisations- och verksamhetsutveckling. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning när det gäller målformulering, strategiutveckling, styrning och processeffektivisering. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin verksamhet och stöttar offentliga organisationer att stärka sin samhällsnytta. Våra uppdragsgivare är förtroendevalda, ledningsgrupper och styrelser på olika nivåer.  

Vår styrka är att sammanfoga kvalificerade analysmetoder med en senior kompetens kring styrning och ledning. Vi ger en tydlig bild av verkligheten, utifrån trovärdiga faktaunderlag, men lämnar också konkreta förslag kring hur verksamheten kan stärkas. Vi tar stor hänsyn till ert samhällsuppdrag, relevanta strategier och den kontext som ni verkar inom. 

Vill du veta mer om Organisation och verksamhetsöversyner?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.