0 av 0 för ""

Samhällsekonomiska analyser 

Vi hjälper till med nytto-, konsekvens- och effektanalyser, tar fram ekonomiska prognoser och resursfördelningar. Vi har stor erfarenhet av att samla in och analysera all typ av statistik som finns inom kommunal verksamhet. 

Samhällsekonomiska analyser för rättvis resursfördelning

Har ni insikterna för att kunna fördela ekonomi och resurser på ett fördelaktigt och hållbart vis? Varje kommun är unik och har olika sätt och utmaningar. Detsamma gäller planeringen av den kommunala pengen som ska fördelas rättvist. 

I ett hållbart samhälle tar vi tillvara på befintliga resurser och använder dem på ett klokt och effektivt sätt. Med Swecos samhällsekonomiska analyser kan vi hjälpa er att identifiera hur ekonomiska resurser kan skapa största möjliga nytta. Våra analyser ger också svar på om planerade förändringar är samhällsekonomiskt lönsamma eller inte. 

Välgrundade beslutsunderlag tryggar kommunens ekonomi 

Välgrundade beslutsunderlag tryggar din kommuns ekonomiVi har gedigen kompetens inom statistisk modellering och ekonometri, av nytto-, konsekvens- och effektanalyser, samt lång erfarenhet av offentlig sektor och har hjälpt flera av Sveriges kommuner med kartläggning av ekonomiska samband och finansiella prognoser. Vi har experter på prognosmetodik inom flera områden.  

Ersättnings- och resursfördelningsmodeller

Vi kan bland annat hjälpa er kommun att ta fram ersättningsmodeller för till exempel omsorg, hemtjänst, utreda på arbetsmarknadsinsatsers effekter samt ta fram resursfördelningsmodeller för skola och förskola. Vi kan även hjälpa er med att beräkna samhällsekonomiska effekter av en företags- och myndighetsetablering, beräkna vilka konsekvenser och följer de har på kommunens näringsliv och sysselsättning. 

Genom att anlita Sweco får du en objektiv extern aktör som levererar faktabaserad nytto-, konsekvens- och effektanalyser samt en välgrundad resursfördelningsmodell. Ett välgrundat beslutsunderlag för din kommun, helt enkelt. 

Vårt erbjudande inom Kommunal ekonomi

  • Resursfördelningar mellan skolor
  • Resursfördelning mellan kommunala verksamheter 
  • Ersättningsmodeller för omsorg och hemtjänst
  • Samhällsekonomiska analyser
  • Långsiktig ekonomisk framskrivning

Vill du veta mer om Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.