0 av 0 för ""

Strategi och verksamhetsstöd

Swecos experter hjälper kunderna att omsätta kunskap till effektiv handling med hjälp av olika metoder för strategi- och verksamhetsutveckling. 

Strategi och verksamhetsutveckling

Förändringstakten i samhället ökar och en stor utmaning för många organisationer är att omvandla tillgänglig kunskap till en tydlig väg framåt som hjälper verksamheten att utvecklas. Kvalificerade analysunderlag är oftast bara ett led i ett kunskapsstyrt förändringsarbete. Swecos experter hjälper kunderna att omsätta kunskap till effektiv handling med hjälp av olika metoder för strategi- och verksamhetsutveckling. Vi har lång erfarenhet av offentlig sektor och politiskt styrda organisationer och av komplexa strategiarbeten som involverar många aktörer och nivåer i samhället. 

Analys och kvalitetssäkring av data 

Sitter du på mycket data men är osäker på om ni utnyttjar den fullt ut? Våra dataanalytiker hjälper er att gå igenom er befintliga data, kvalitetssäkra och ge förslag på hur data kan presenteras och analyseras. Utifrån er verksamhets behov 

Våra dataanalytiker vet vilken data som är bäst lämpad för en viss analys och har kompetensen att analysera och tolka data. För att få ett så säkert resultat som möjligt gäller det att ha koll på avvikelser och snedvridningar. Så att du kan lita på det resultat du får.

Övergripande mål och strategier 

Våra konsulter tar fram övergripande mål och strategier för organisationen och kan till exempel hjälpa till med frågor som rör samverkan, sammanslagning, eller ansvarsfördelning mellan olika förvaltningar och avdelningar. Vi arbetar också med uppföljning av effektivitet inom olika myndigheter och ger förslag på hur resurser kan dimensioneras och fördelas på effektivast möjliga sätt. 

Vill du veta mer om Strategi och verksamhetsstöd?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.