0 av 0 för ""

Undersökningar

All utveckling bygger på att ta till vara tidigare erfarenheter och lära av det som varit. I takt med att konkurrensen ökar blir det allt viktigare att undersöka användarnas, kundernas eller medborgarnas erfarenheter för att ständigt förbättra verksamheten. 

Faktabaserade undersökningar ger värdefulla insikter

Urbanisering, digitalisering, demografisk utveckling, klimatutmaningar och oändligt många andra faktorer ställer nya komplexa krav på utvecklingen. Vad är det ni skulle vilja veta som ni inte vet idag? Med hjälp av faktabaserade undersökningar får ni värdefulla insikter. 

Att kunna navigera rätt i en föränderlig värld kräver både insikt och förståelse. Undersökningar kan vara svaret på just era verksamhetskritiska frågor. Vi statistiker på Sweco tillhör de som är experter på att hjälpa er att navigera rätt. Genom att ställa rätt frågor får man också givande svar. Styrkan med undersökningar är att de kan ge svar på frågor som det inte redan finns svar på. Swecos experter har lång erfarenhet av att utforma undersökningar som mäter rätt saker. Avancerade resultat- och effektutvärderingar av olika satsningar är vår vardag, precis som att göra enstaka nedslag i medborgarnas vardag, på en skolgård, gata eller äldreboende. Vi kan beskriva verkligheten med fakta och hjälpa våra kunder att utforma framtida tjänster och erbjudanden på ett ännu bättre sätt. 

Era utmaningar och problem vår utgångspunkt

Vi börjar med att förstå era utmaningar och problem samt vad ni önskar uppnå med undersökningen. Här har ofta huvudsyftet med undersökningen en nyckelroll för att förstå. Därefter tittar vi på själva designen av undersökningen utifrån era unika behov och förutsättningar. Vi går noggrant igenom era underlag som register och frågor för att kvalitetssäkra undersökningarna. Undersökningen genomförs sedan med vetenskapliga metoder i samförstånd med kunden.  

Resultatet presenteras och vi går igenom analys och insikter utifrån materialet. Om ni önskar så kan ytterligare analys och bearbetning av materialet genomföras.

Experter inom flera olika ämnesområden

Vi gör alla former av kund- och medarbetarundersökningar, resvaneundersökningar och trygghetsmätningar genom enkät- och webbundersökningar till fokusgrupper, intervjuer, medborgardialoger och observationsstudier. Våra undersökningar är vetenskapligt underbyggda, faktabaserade, kvalitetssäkrade och säkrade enligt GDPR. Att vi dessutom på Sweco har en bred bas av experter inom en stor variation av ämnesområden är en enorm fördel eftersom vi då med stor sannolikhet förstår ert verksamhetsområde och därmed kan formulera rätt frågor. 

Vårt erbjudande inom undersökningar 

Vi utför faktabaserade total- och/eller urvalsundersökningar

  • Bas- och uppföljningsundersökningar 
  • Attitydundersökningar 
  • Resvaneundersökningar 
  • Medarbetarundersökningar 
  • Nöjdkundundersökningar 
  • Eller den unika undersökning som ni efterfrågar 

Vill du veta mer om Undersökningar?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.