0 av 0 för ""

Brand och riskteknik

Sweco erbjuder ett brett utbud av tjänster och rådgivning inom brandskydd, brandsäkerhet och riskhantering

Brand och riskteknik inom Sweco

Sweco står för trygghet och hållbarhet, inte minst där vi arbetar med brandskydd, brandsäkerhet och riskhantering. Våra brandkonsulter som är välutbildade brandingenjörer och riskingenjörer med lång erfarenhet har den analytiska förmåga som krävs för att säkerställa alla tänkbara behov och situationer inom kompetensområdet. 

Brett utbud av tjänster och rådgivning inom brandskydd, vätgas och riskhantering

De huvudsakliga områden som vi arbetar med är brandskyddsprojektering med tillhörande dokumentation, brand- och riskutredningar, farligt gods, explosionsskyddsdokumentation, klassningsplaner och Sevesoanläggningar. Vi erbjuder även säkerhetsrådgivning och utbildningar inom farligt gods. 

Systematiskt brandskyddsarbete ger kontinuitet och kontroll

Systematiskt brandskyddsarbete är en viktig förutsättning för driftskedet av byggnader och verksamheter. Detta hjälper vi till med genom utbildningar, handledning, statusbesiktningar och teknisk dokumentation som exempelvis utrymningsplaner och brandritningar. Detta förebyggande arbete går ut på att göra verksamheterna och personalen medvetna om olika risker och åtgärder för att minimera dem. Det hjälper våra kunder att undvika obehagliga och farliga situationer som kan få konsekvenser för hälsa, egendom och produktionssäkerhet. 

Sweco har mycket lång erfarenhet och unik kompetens inom brandskydd på sjukhus och sjukvårdsanläggningar, kraftindustri, biobränslen. 

Vätgas kräver god riskhantering

Överallt där det behövs el kan man använda vätgas. Vätgas kan bidra till den gröna omställningen genom att användas till energilagring, som bränsle till fordonsflottan och för produktion av elektrobränslen till kommersiell flyg- och båttrafik. Möjligheterna med vätgas är stora men kräver god riskhantering.

Sweco har omfattande erfarenhet och bred kompetens av allt från förstudier, riskanalyser och tillståndsansökningar till projektering inom vätgasens hela värdekedja. Vi har cirka 100 konsulter med specialkompetens inom vätgas.

Vi hjälper dig med

  • Tillståndshandlingar för ansökan om tillstånd i enlighet med Sevesolagstiftningen
  • Riskutredningar och explosionsskyddsdokumentation
  • Riskhantering i fysisk planering

Med hjälp av avancerade digitala visualiseringar på alla typer av kartunderlag kan vi tillsammans med dig som kund ta fram praktiska åtgärder för att marken ska kunna exploateras på mest effektiva sätt. Våra experter kan också stötta i den viktiga dialogen med tillståndsgivande myndigheter.Bildkollage av vätgastank, vindkraft och solceller

Vill du veta mer om Brand och riskteknik?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.