0 av 0 för ""

Fysiskt skydd och säkerhet

Fysiskt skydd inom samhällsbyggnad handlar om att säkra viktiga byggnader och anläggningar i samhället – både ovan och under mark.

 

Fysiskt skydd för att skydda samhället mot hot

Fysiskt skydd handlar om att förebygga och förhindra hot mot samhällsviktiga funktioner. Sweco är störst på fysiskt skydd i Sverige.  Sweco skyddar samhällsfunktioner inom exempelvis försvar, kärnkraft, kriminalvård men även sjukhus, kontor och förskolor.

Inom samhällsbyggnad innebär fysiskt skydd att effektivisera och skapa förutsättningar för kontinuerligt skydd av samhällets byggnader och anläggningar mot olika typer av hot:

 • Symmetriska hot, såsom invasionshot och väpnade konflikter
 • Asymmetriska hot, såsom terrorism och organiserad brottslighet
 • Naturkatastrofer och olyckor, såsom översvämningar och giftutsläpp

Fysiskt skydd och säkerhet handlar om att förebygga materialskador och funktionsbortfall samt att liv går förlorade, men även om att försvåra att något hotande inträffar och att förhindra att det som ändå inträffar får stora konsekvenser.

Helhetsleverantör inom fysiskt skydd

Sweco är en komplett leverantör inom området fysiskt skydd och säkerhet och har mer än 30 års erfarenhet av att säkra såväl militära som civila byggnader och anläggningar i samhället. Vi erbjuder allt från förstudier, utredningar och projektering till projektledning, kontraktering, underhåll och förvaltning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i uppdrag med höga krav på informationssäkerhet och har väl utvecklade rutiner för att hantera detta.

Vi levererar helheten inom fysiskt skydd och säkerhet på anläggningar både ovan och under mark samt tjänster inom skyddsrum.

Teknisk bevakning

En viktig del i fysiskt skydd är detektering av ett hot för snabba åtgärder. Det kan vara larmsystem i olika former för att detektera intrång, sabotage, tekniska fel men även exempelvis vatten och gaslarm.

När ett hot detekteras behöver man ofta snabbt verifiera hotet med ett kameraövervakningssystem för att kunna trigga rätt åtgärd.

Beställarstöd

Sweco kommer ofta in i tidigt skede när en kund vill utveckla sitt fysiska skydd av olika anledningar. Sweco utför då inventeringar, analyser och tar fram tekniska underlag som kunden kan använda som underlag inför upphandlingar. Därefter kan Sweco samordna entreprenader och leverantörer som entreprenadsamordnare.

Relations- & bygghandlingar

Om kunden är ett bygg- eller installationsföretag kan Sweco förbereda allt som en byggare och teknikerna behöver ha för att utföra entreprenaden på ett effektivt sätt.

Relationshandlingar, planer, analyser med mera. Sweco gör även projektledningsuppdrag för att bygg- eller installationsföretaget ska kunna driva sina entreprenader med hög kompetens om det av olika anledningar saknas egna resurser för just den entreprenaden.

Exempel på tjänster för skyddad anläggning

 • Stomme och fasad dimensionerad att motstå hot såsom beskjutning och explosion
 • Utformning av reservkraft
 • Utformning av tillträdesskydd
 • Dimensionering av tunnlar och portar
 • Dimensionering av stora stigschakt
 • Dimensionering av bergkyla

Exempel på tjänster avseende skyddsrum

 • Statusinventering av skyddsrum
 • Rådgivning vid ombyggnad eller nybyggnad av ersättningsskyddsrum
 • Åtgärdsförslag vid nya installationer av exempelvis avlopp och ny el

 

Vill du veta mer om Fysiskt skydd och säkerhet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.