0 av 0 för ""

Digitala lösningar

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utformningen av morgondagens hållbara städer och samhällen, där allting länkas samman.

Digitaliseringen – nyckel till en hållbar framtid

Vi befinner oss mitt i en informationsrevolution där digitaliseringen av samhället pågår med full kraft. Utvecklingskurvan är exponentiell och avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utformningen av morgondagens hållbara städer och samhällen, där allting länkas samman.

Smarta och hållbara byggnader

När och hur blev våra byggnader smarta, och vad händer härnäst? Se filmen som tar oss genom utvecklingen, från dåtid till framtid!

En hållbar framtid genom digitala lösningar

Digitaliseringen av samhället är troligen den största och mest omvälvande förändringen sedan industrialismens genombrott. Aldrig tidigare har det funnits så stora möjligheter att styra utvecklingen mot en hållbar framtid genom digitala lösningar, cirkularitet och grön ekonomi. Den snabba utvecklingen betyder att dagens ingenjörer måste ha ett helikopterperspektiv och både kunna behärska alla de avancerade teknologier som växer fram och samtidigt förstå hur dessa kan appliceras för att kunna bidra till det hållbara samhället. Med BIM och parametrisk design blir metoder och designprocess datadriven, och data och teknik används för att uppnå mål och effektivitet i uppdraget som tidigare var omöjligt.

Vi hjälper er på den digitala resan

Swecos konsulter inom områden som AI, BIM, digitala tvillingar, IT, databearbetning, rådgivning, mätningsteknik och digital kommunikation drar nytta av de plattformar som finns och utvecklar nya när det behövs. Här arbetar IT-experter, verksamhetsutvecklare och projektledare sida vid sida i tighta team som hittar svaren på era mest utmanande frågor. Med ett helhetsperspektiv och de globala hållbarhetsmålen som grund, omvandlar vi era små och stora drömmar till framtidens digitala lösningar. Oavsett om det handlar om automatisering av processer, att göra en digital tvilling av din fastighet eller om smart styrning av infrastruktur så finns all kompetens samlad på Sweco, redo att skapa nya värden och att lösa er verksamhets utmaningar tillsammans med er.

För Sweco på koncernnivå har vi under året identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är mest affärskritiska, och där vi har störst möjlighet att kunna påverka.

Globala delmål i fokus inom Digitala lösningar:

  • Jobba med digitalisering som kraft för omställningen mot hållbara städer och samhällen
  • Inkluderande och hållbar urbanisering
  • Innovation och smarta lösningar för att minska vårt uttag av jordens resurser
  • Digitala lösningar för klimatsmart planering och användning av våra byggnader och städer