0 av 0 för ""

BIM

För oss är BIM inte bara en fråga om teknik och teknikutveckling, utan lika mycket en fråga om arbetssätt och kompetens.

BIM som ett naturligt arbetssätt

Digitaliseringen av samhället ökar snabbt och den digitala informationen blir allt viktigare. För oss på Sweco är BIM inte bara en fråga om teknik och teknikutveckling, det är lika mycket en fråga om arbetssätt och kompetens. BIM är inte enbart ett expertområde för några få specialister utan vi ser BIM som ett naturligt arbetssätt i alla projekt inom samhällsbyggandet. Ett nav för att skapa förståelse och transparens för dig som kund och för andra intressenter genom hela byggprocessen. Med hjälp av metoden kan samtliga intressenter kan delta i processen och tillsammans utforma lösningar för att få ett bra slutresultat utan kostsamma ändringar i slutskedet. Värdet som skapas i modellerna kan nyttjas och vidareutvecklas under byggnation och förvaltning.

Du kan läsa mer inom respektive område hur vi på Sweco kan hjälpa dig att dra nytta av fördelarna med BIM.

BIM inom olika verksamhetsområden

Arkitektur

Swecos arkitekter använder BIM-processer för att förbättra de estetiska, funktionella och hållbara egenskaperna hos de byggnader vi designar. Sweco kan i tidiga digitala skisser visa vad olika projekt har för klimatavtryck. Tekniker som generativ och parametrisk design gör att vi snabbt kan utforska många alternativa designlösningar.  Sol-, energi- och vindsimuleringar gör att vi kan finjustera våra mönster för att skapa de mest hållbara och användarvänliga lösningarna för varje situation. Vi skapar högkvalitativa visualiseringar och virtuella verklighetsmodeller (VR-modeller) som är enkla att kommunicera till kunder och andra intressenter. Genom dessa skapar vi ett bättre sätt att uppleva vår design långt innan byggnaden finns eller designen fastställts. På Sweco erbjuder vi också 4D BIM och 5D BIM som gör det möjligt att planera logistik och övervaka kostnaderna för ett projekt under designprocessen.

Byggkonstruktion

Swecos byggkonstruktörer arbetar med BIM i samtliga processer. I tidiga skeden av kundprojekt kan vi genom att specificera våra 3D-modeller med korrekt information skapa precisa kostnadskalkyler och tidsplaner som enkelt kan uppdateras genom projektets gång. Med hjälp av modellen kan vi exempelvis automatisera en multidisciplinär kompabilitetskontroll, vilket minimerar eventuella felmarginaler och bidrar till kvalitetssäkring. Vi underlättar också logistiken i byggprocessen med hjälp av metoden. Med hjälp av digitala verktyg som VR och AR visualiserar vi situationer från arbetsplatsen för olika intressenter. När en informationsmodell övergår till förvaltning kan information kring konstruktionens egenskaper virtuellt inspekteras och fungera som underlag vid underhåll genom hela konstruktionens livslängd.

Infrastruktur

Sweco arbetar dagligen med breda designlösningar i utrednings- och projekteringsuppdrag när vi utformar framtidens anläggningar och transportsystem. Vi har ett väl inarbetat och strukturerat förhållningssätt till de stora informationsmängder som hanteras och produceras i infrastrukturprojekt. Genom BIM ger vi alla intressenter i projektet möjlighet att medverka och påverka utformningen av olika anläggningar, som till exempel vägar, järnvägar och broar. Med hjälp av modeller skapas förståelse för anläggningens komplexitet och vi får en naturlig samverkan mellan Sweco, beställare och entreprenör.

Våra experter inom området förstår hela kravbilden och har förmågan att presentera och visualisera informationen anpassat för olika intressentgrupper. Med hjälp av BIM kan vi exempelvis lyfta fram olika byggskeden, hållbarhet, arbetsmiljöaspekter eller tillfälliga lösningar för trafikanter. Sweco använder intelligenta, parametriskt styrda 3D-modeller för design och optimering av anläggningens funktion och utformning. På detta sätt skapar vi också förutsättningar för en effektiv byggnation utan störningar. Vi involverar våra kunder tidigt i processen och utvecklar branschen genom att implementera nya, digitala, innovativa och klimatsmarta lösningar i infrastrukturprojekt.

Installation

Swecos installationskonsulter arbetar med BIM genom hela byggprocessen – i energisimuleringar, dimensioneringar och i leveranserna till dig som kund. Med hjälp av metoden erbjuder vi, i dialog med våra kunder, personifierade hållbara lösningar inom exempelvis solenergi, vindkraft och effektiviseringar av olika slag. Vi skapar simuleringar och kravställningar inom alla våra verksamhetsområden: el/tele, VVS, energi och miljö, sprinkler och brand, styr och övervakning samt besiktningar. Vi erbjuder också olika BIM-verktyg kopplat till samordning och förvaltning.

Digitala lösningar

Swecos konsulter inom digitala lösningar hjälper er att effektivisera hanteringen av information under en byggnads livscykel, allt från projektering via förvaltning och ombyggnationer till byggnadens avveckling. Vi hjälper till att identifiera viken nytta BIM kan göra i just er verksamhet genom förstudier eller strategiarbeten. Vi kan också hjälpa till med mer specifika behov som klimatkalkyler eller att integrera system som hanterar teknisk information med andra verksamhetssystem som till exempel ekonomi.

Energi, vatten och miljö

Sweco utvecklar och optimerar dagens energianläggningar och konstruerar nya med hjälp av innovativa lösningar och ny teknik. Vi arbetar med BIM för att skapa smidiga informationsflöden och effektiva arbetsprocesser i våra projekt mellan medarbetare och övriga intressenter. Med hjälp av intelligenta, parameterstyrda modeller skapas förståelse för anläggningens komplexitet och vi får en naturlig samverkan mellan konsult, beställare och entreprenör. Den framtida byggnationen analyseras för att identifiera konfliktpunkter, designförbättringar och optimeringar i alla skeden av projektet ända fram till byggnation och förvaltning. Vid utbyggnad och ombyggnad av processanläggningar och ledningssystem för vatten och avlopp används intelligenta, parameterstyrda 3D-modeller för design och optimering av utformning och funktion.

FAQ BIM

Vad är BIM?

BIM är en metod för att designa byggnader och anläggningar. BIM ger en digital produkt med hög kvalitet som involverar nya innovativa och klimatsmarta metoder och är grunden för att skapa en digital tvilling.

Hur funkar BIM?

BIM innebär att en virtuell 3D-modell av verkligheten, en prototyp, skapas i en byggprocess. Syftet är att digitalt visualisera konstruktionen, byggnaden eller anläggningen innan den är byggd och att samla information om konstruktionen och processerna. Samtliga intressenter kan delta i processen med test och granskning och tillsammans utforma lösningar för att få ett bra slutresultat utan kostsamma ändringar i slutskedet.

Vilka BIM-tjänster har Sweco?

BIM används som ett naturligt arbetssätt i alla våra projekt inom samhällsbyggandet. Se här ovan på sidan hur vi använder metoden inom våra olika verksamhetsområden.

Coulmn block – This block is empty

Vill du veta mer om BIM?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.