0 av 0 för ""

Digital affärsutveckling

 

Digitaliseringsledning och rådgivning skapar förståelse

Vi befinner oss i föränderliga tider. Teknikutvecklingen går snabbt, och det för med sig stora möjligheter för våra verksamheter. Oavsett vilken bransch du arbetar i behöver du bevaka utvecklingen och förstå hur den påverkar just din bransch. Det går inte att stå bredvid – vi måste alla vara beredda att ställa om, och digitalisera våra verksamheter.

En hjälp i att effektivisera och automatisera verksamheten

Swecos konsulter inom digitala lösningar är beredda att stötta med expertis inom de områden som krävs för en digital omställning. Från den första omvärldsbevakningen, till stöd och råd vid konkret omställning och implementering av såväl system som nya processer och arbetssätt för just din organisation. Vi kan hjälpa er att förstå vad som sker inom teknikutvecklingen och hur det påverkar er bransch. Genom att utreda och utvärdera vilka IT-system som kan stödja en digital omställning, samt ge råd och vägledning i hur processer och arbetssätt påverkas och behöver ställas om, kommer ni som kund verkligen att kunna utnyttja digitaliseringens fördelar. Det betyder att organisationen inte bara digitaliserar analoga arbetssätt, utan att verksamheten verkligen effektiviseras och automatiseras där det är möjligt.

Nyttodrivna lösningar med tekniken som möjliggörare

Swecos verksamhetsutvecklare utgår från de utmaningar er organisation har – både interna utmaningar kring lönsamhet och ekonomisk vinst, och de externa som vi alla måste bidra till – som klimat och hållbarhet. Baserat på detta samt de nyttor och effekter som verksamheten vill uppnå, kan vi utreda vilken teknik och vilken data som bäst kan stödja verksamheten. Våra råd och lösningsförslag är nyttodrivna, inte teknikdrivna. Vi känner till tekniken och möjligheterna med data, och ser tekniken som en möjliggörare för att kunna ge er verksamhet det stöd som just ni behöver.

Digitalisering en förutsättning för att nå hållbarhetsmål

Digitaliseringen är en förutsättning för att vi ska kunna nå hållbarhetsmål och ta oss an klimatutmaningarna. För att lösa vår tids problem krävs nya arbetssätt och nya innovationer. Ny teknik och nya data är en del av denna lösning. Samhällsbyggnadsbranschen är en av de mest traditionella branscher som vi har, där effekterna och möjligheterna med digitalisering anses vara enormt stora. Branschen är också en av de som påverkar vårt klimat mest. Genom nya metoder och ny teknik kan våra experter och rådgivare förbättra ert klimat- och hållbarhetsarbete. Tillsammans med er säkerställer vi att verksamheten blir klimatsmartare.

Uppkopplad framtid skapar både möjligheter och utmaningar

Digitaliseringen ger många möjligheter – men innebär också utmaningar. Utvecklingstakten i sig är en utmaning. Den ställer krav på en högre förändringstakt i organisationer, som måste ställa om och förstå att flexibilitet och förändring är en del av den nya vardagen. Våra IT-system måste ha en arkitektur och en uppbyggnad som håller över tid, där vidareutveckling och utbyte av komponenter behöver ske löpande. Kraven på uppkoppling och tillgänglighet på information ställer också höga krav. Våra system, dataplattformar och processer behöver klara krav på integritetsskydd, säkerhet och trygghet.

Digitaliseringsledning och rådgivning som stöttar er digitala omställning

Våra framtida städer och samhällen kommer att vara uppkopplade. Inte bara organisationer. Föremål och fysiska objekt i staden kommer också behöva samla in och tillgängliggöra data, och kommer kräva data för att fungera och förvaltas. Det handlar om såväl byggnader som broar, trafiksignaler och hela stadsdelar. Det är viktigt att förstå hur det påverkar både offentlig och privat sektor, och viktigt för alla att se vilka möjligheter och utmaningar detta ger. Det går inte att vänta, vi behöver få förståelse för denna omställning för att kunna börja hantera och äga frågorna.

Swecos konsulter har både sekellång erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn plus expertis inom informationsflöden, data och teknik. Tillsammans med våra rådgivares förståelse för komplexiteten mellan teknik, juridik, kultur och verksamhet har vi den förståelse och kunskap som krävs för att stödja er i frågor kopplade till en digital omställning. Allt från rådgivning och förstudier till implementering av system och processer – lösningar anpassade efter just er organisations specifika situation.

Vill du veta mer om Digital affärsutveckling?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.