0 av 0 för ""

Metodik och ledning vid IT-förnyelse

Rådgivning och metoder vid en digital omställning

Genom metodik och ledning stöttar våra konsulter inom lednings- och verksamhetsutveckling er organisation under hela processen när ni står inför att förnya era befintliga IT-stöd , IT-tjänster eller behöver göra en mer omfattande digital omställning. Från förstudier i ett tidigt skede, genom upphandling, avtalshantering, projektledning och implementering, till och med förvaltningsfas.

Kvalitetssäkrad IT-upphandling och IT-förnyelse

Swecos konsulter har en beprövad metodik vid all typ av IT-förnyelse. Vi är leverantörsoberoende och kan stötta genom hela upphandlingen, från design och angreppssätt till införd IT, och hjälper er som kund att optimera och kvalitetssäkra den ofta komplexa, digitala omställningen.

En IT-förnyelse  innehåller ofta komplexa samband mellan arv, nutid, framtida behov och de möjligheter som finns på marknaden. Förnyelsen kräver en djup förståelse för produkter och tjänster och hur de ska implementeras för att säkerställa leverans och kravställning. Ett arbete som kräver ett lika gediget förberedande analysarbete som processer för införande. Ofta väljer vi upphandlingsformer med förhandlingsmöjligheter. Det ger möjlighet till dialog mellan köparen och leverantören av ett IT-system under upphandlingsförfarandet, vilket skapar goda förutsättningar för ett lyckat projekt.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling omfattar både juridik, lagar och regler. Våra konsulter har lång erfarenhet av LOU, LUF, LUK och LUFS. Under ett upphandlingsprojekt bistår vi er med vår kompetens i alla delar, från verksamhetens behov till funktionella krav, krav på teknik och säkerhet, användbarhet, leverantörens organisation och införandeprojekt, samt kommersiella krav.

Ett brett urval av tjänster

Vi leder digitaliserings- och förändringsprojekt för organisationer inom både offentlig och privat sektor som står inför en förnyelse av sina IT-system eller IT-tjänster. Vi har expertis inom både applikationer som ekonomi- och affärssystem, HR – och lönesystem, CRM- system,och  dokument och diariehanteringssystem och IT-infrastrukturella tjänster

Exempel på tjänster:

  • Avtalshantering
  • IT-upphandling
  • IT-driftupphandling
  • Projektledning
  • Verksamhetsutveckling
  • Dataskydd
  • Utbildning

Vill du veta mer om Metodik och ledning vid IT-förnyelse?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.