0 av 0 för ""

Projektledning IT

Vi leder, coachar och stöttar dig som kund inom olika typer av IT- projekt.

Projektledning inom IT

Vi hjälper er att leda och driva IT-projekt och projektgrupper mot uppsatta mål, till en överenskommen budget och tidsplan. Från att ta fram en behovsbild till formulering av kravställning och vidare genom ett framgångsrikt projektgenomförande. Ett arbete som ställer krav på projektstruktur, metodik, förmåga att hantera avvikelser, löpande rapportering samt god kännedom om människor. Genom ett nära samarbete med dig som kund kan vi på ett effektivt sätt driva IT-projekt i mål. Till hjälp på vägen finns våra projektledare, testledare, projektcoacher och avtalsansvariga.

Swecos konsulter har stor erfarenhet av att arbeta i de flesta olika typer av projekt, från IT- och verksamhetsprojekt, styrda av traditionella projektmetoder som PROPS, PELJ, PPS till att arbeta i agila och mer lättrörliga utvecklingsprojekt utifrån SCRUM och LEAN med tätare leveranser och där slutmålet inte är fastställt på motsvarande sätt.

Införandeprojekt

Swecos konsulter sätter upp förutsättningar och leder olika IT- och verksamhetsprojekt, ofta i anslutning till systemupphandlingar. Vi arbetar med många olika branscher, ofta kopplat mot system- och processtöd för ekonomi, HR och lön, socialtjänst och välfärdsteknologi. Gemensamt för lyckade införandeprojekt är att de ofta börjar med en tydlig och uttalad projektorganisation, gemensam målbild, fastställande av tids- och budgetramar, detaljerad projektplan, rutiner för ändringshantering och ett starkt leveransavtal.

Projektgranskning

Vi hjälper till att granska IT- projekt för att ge en objektiv bedömning av genomförande och identifierar förbättringsområden som parterna kan dra lärdom av i framtida arbete. En granskning omfattar som regel områden som organisation, projektdirektiv, bemanning, ledning, styrgrupp, projektdeltagande, arbetsklimat, riskhantering,  krav och ändringshantering, genomförande, och avtalsstyrning.

En oberoende projektgranskning, genomförd av utbildade och erfarna rådgivare syftar till att klargöra orsaker till varför IT- och verksamhetsprojekt inte uppfyllt förväntade tidsramar eller utlovad kravbild. Samtliga aktiviteter i ett projekt gås metodisk igenom för att kunna lämna både observationer och rekommendationer på åtgärder fördelat på respektive område. Resultatet blir ett bra verktyg att använda i er egen organisation för att förbättra framtida projekt, det fungerar också som underlag i dialogen med andra involverande parter där ett gemensamt projekt utvärderas.

Framgångsrik projektledning bygger på:

  • Hög ämneskunskap och förståelse mellan IT- och verksamhetsbehov
  • Kommunicerade projekt- och effektmål
  • Effektiv resurshantering
  • Tydligt ledarskap och fungerande projektgrupp
  • Kommunikation med projektets intressenter
  • Förmågan att hantera förändringar

Vill du veta mer om Projektledning IT?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.