0 av 0 för ""

Proptech

Vad är Proptech?

Proptech är namnet på Swecos oberoende konsulter som guidar fastighetsbolag på er digitala resa. Fokus ligger på implementation av digitala tvillingar som ökar den operativa verkningsgraden, stärker analysmöjligheterna, förbättrar säkerheten och robustheten samt underlättar verksamhetens hållbarhetsarbete. En framgångsrik implementation av digitala tvillingar bygger på tre huvudkomponenter – digitaliseringsstrategi, systemstöd samt förändringsledning.

Digitaliseringsstrategi

Antingen hjälper vi er med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi eller så vidareutvecklar vi den ni redan har.  Utgångspunkten i strategiarbetet är att ni själv ska äga all er data och att fokus ligger på att skapa ett obrutet informationsflöde från 3D modell, styrsystem och IoT till förvaltning, drift och affär. Genom att informationen harmoniseras genom hela processen möjliggörs cirkulära arbetssätt och anslutning till den smarta staden.

Systemstöd och IT-strategi

Fastighetsägare handlar ofta upp lösningar för specifika ändamål. Vart och ett av dessa system behöver därefter integreras med verksamhetens övriga plattformar och tjänster. Tillsammans bildar alla dessa lösningar verksamhetens ekosystem. Men efter hand, när allt fler system läggs till, uppstår ofta svårigheter med integration och tillgängliggörande av datat i respektive lösning. Med tiden blir informationen allt mer inlåst och underliggande plattformar svåra att byta ut. Swecos angreppssätt för att lösa detta bygger på microservices. Det är en IT-strategi som skapar många fördelar. Ekosystemet blir robust, de underliggande systemen är utbytbara, kunden äger sin data och känslan av att arbeta i olika system elimineras. Det minskade beroendet av specifika leverantörer gör dessutom att kundernas förhandlingsposition stärks och att utvecklingstakten kan öka.

Förändringsledning

I takt med att omvärlden digitaliseras utmanas de analoga och ofta väl inarbetade arbetssätten hos fastighetsbolag. Inte minst nya och strängare lagkrav rörande kontroll på och redovisande av data är starka skäl för fastighetsägare att börja arbeta datadrivet. Swecos konsulter hjälper till att identifiera och utvärdera nyttan med övergång till digitala arbetssätt.

Det kan exempelvis handla om hur man kan:

  • Analysera marknaden
  • Planera köp och sälj
  • Erbjuda kundens kund nya tjänster baserat på tillgängliga data
  • Effektivisera förvaltningsprocessen
  • Göra hållbarhets- och klimatanalyser
  • Använda energidata för att optimera verksamheten

Engagerade medarbetare – en framgångsfaktor i det digitala strategiarbetet

När strategin är satt påbörjas implementeringen. Framgången med digitala tvillingar bygger på att organisationens medarbetare är med på resan. Övergången från analoga till datadrivna arbetssätt leder till förändring, vilket måste förankras och implementeras i verksamheten. För att säkerställa framgång behöver alla i organisationen redan från start förstå det övergripande syftet med datadrivna arbetssätt, varför förändringen är viktig, att data är en strategisk resurs för framgång vilken måste hanteras strukturerat och metodiskt. Swecos konsulter tar fram användaranpassade guider, utbildningar och webbinarier som på ett pedagogiskt och engagerande sätt skapar insikt och engagemang hos medarbetare.

Vill du veta mer om Proptech?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.