0 av 0 för ""

Twinfinity

Twinfinity®

Den digitala transformationen genomsyrar hela fastighetsbranschen och utvecklingen ställer nya krav på dig som äger och förvaltar fastigheter. Med hjälp av BIM-plattformn Twinfinity® kopplar vi samman en digital 3D-modell av din byggnad med dina affärs, drift- och klimatdata. Resultatet är en smart digital tvilling som med ett klick visualiserar hur byggnaden är konstruerad, fungerar och mår. Du kan nu med stöd av fakta på riktigt minimera byggnadens klimatpåverkan, optimera affären, sänka förvaltningskostnaderna och skapa nya värden för hyresgäster och användare. Twinfinity skapar oändliga möjligheter att visualisera information. Den enda begränsningen ligger i den data som kunden har tillgänglig och lägger in i plattformen.

Twinfinity® – en molnbaserad plattform för digitala tvillingar

Twinfinity är en molnbaserad plattform för digitala tvillingar. I centrum ligger en digital 3D-modell till vilken vi kopplar olika fastighetsdata. När informationen aggregeras och visualiseras får du insikter om såväl individuella byggnaders som hela fastighetsportföljens prestanda. Med lättanvända och anpassningsbara verktyg visualiserar och analyserar du den information som är viktigast för dig. En obruten informationskedja med aggregerade data ger dig helt nya insikter och möjlighet att skapa mycket större värden.

Minska byggnadens klimatavtryck

Kraven på redovisning av byggnaders klimatpåverkan ökar kontinuerligt. Med Twinfinitys hjälp kan du både visualisera och analysera exempelvis fastighetens CO2-avtryck, inomhusklimat, volymer för återbruk och underlag för hållbarhetscertifieringar etc. Den presenterade aggregerade informationen hjälper dig att både uppfylla kraven på klimatdeklarationer och stöttar dig i omställningen till en hållbar verksamhet.

Optimera din affär

Hyresavtal, uppsägningstider, vakanser och annan ekonomisk information är ofta utspridd och därför ofta svår att överblicka. Speciellt om fastighetsbeståndet växer eller om hyresgästerna är många. Med hjälp av Twinfinity® kopplar du dina affärsdata till din 3D-modell. När all essentiell information presenteras på ett och samma ställe får du inte bara en total överblick, du får också korrekta underlag som hjälper dig att planera framåt. I det gemensamma gränssnittet finns det möjlighet att exempelvis visualisera kontraktslängder, hyresnivåer, vakanser och var i byggnaden dina olika kunder sitter. Med hjälp av Twinfinity kan du även blixtsnabbt få visuella svar på komplicerade frågeställningar som ”Hur många vakanta ytor som är större än 6000 kvadratmeter och som uppfyller valda kriterier finns tillgängliga om 17 månader? Om 3D-modellen dessutom kompletteras med fastighetens tekniska status kan det ha en positiv påverkan på byggnadens marknadsvärde, exempelvis under en due diligence-process.

Reducera din förvaltningskostnad

Genom att koppla samman och visualisera dina datakällor i ett och samma gränssnitt underlättas underhåll och förvaltning av dina byggnader. Oavsett om du väljer att få informationen på webben eller i en handhållen enhet har du alltid korrekt underlag för dina beslut och aktiviteter.
Information, som exempelvis flytt av en vägg, adderas med enkelhet in i Twinfinity. Genom att kontinuerligt överföra information till den digitala tvillingen har du alltid en övergripande och komplett bild av den verkliga fastigheten. I den digitala modellen är det möjligt att exempelvis se hur rumsfördelningen ser ut, hur många kvadratmeter fönster som finns på fasaden, vilka väggar som är bärande och var någonstans i byggnaden en lampa behöver bytas. Twinfinity kan även serva fel- och ärendehanteringssystem med information om exempelvis rum, objekt eller ytor, för att förenkla användandet av nämnda system.

Öka effektiviteten

Med hjälp av realtidsdata från sensorer kan du i varje ögonblick både se hur din fastighet presterar just nu och optimera driften i linje med lokalernas nyttjande. Du kan exempelvis sänka temperaturen i lokaler som inte används eller dra ner på städningen av ytor som inte utnyttjas. Med Twinfinity kan drifts- och underhållsinformation både aggregeras och visualiseras i realtid. På det sättet får du snabbt och säkert sätt tillgång till all data du behöver för att kunna göra rätt saker, vid rätt tidpunkt och på rätt ställe.

Twinfinity® – navet i ditt ekosystem av data och tjänster

Vardagen för de flesta fastighetsägare vilar på en lång rad system och uppkopplingar. Det kan exempelvis vara system för fel- och ärendehantering, energiuppföljning samt drifts- och underhållsinformation. Tillsammans bildar dessa system ett ekosystem med verksamhetskritisk data. Utmaningen med detta är att informationen många gånger blir både svåråtkomlig och svårtolkad för den enskilda medarbetaren. Med hjälp av Twinfinity kan information från andra system visualiseras i en byggnadskontext och därigenom skapa förståelse och insikt som underlättar beslut och aktiviteter.

Ordning och reda genom systemstöd för dokumenthantering

Tillförlitliga underlag blir allt viktigare när fastighetsägare börjar ta datadrivna beslut. I Twinfinity ingår ett väl beprövat systemstöd för dokumenthantering som funnits på marknaden i över 20 år. Stödet hanterar versioner, behörigheter, access och annat för att säkra rätt dokument, i rätt version, i varje skede av projektet. Det ger dig som fastighetsägare möjlighet att skapa ordning och reda i er digitala dokumentation. Lösningen har två beståndsdelar. En orienterad kring projekt och en kring förvaltning, där lösningen skapar värde genom att information aldrig lämnar systemet, utan används och berikas under fastighetens hela livscykel. Därmed möjliggör systemet grunden för ett obrutet informationsflöde mellan projekt och förvaltning.

I Twinfinity, tillsammans med det underliggande dokumenthanteringssystemet, säkerställs att rätt version av tex drifts- och underhållsinformation kan nås från 3D-modellen i Twinfinity. Systemet har också en inbyggd funktion för kvalitetssäkring av ritningar och modeller och är integrerat med Microsoft Office. Det erbjuder en höggradig säkerhet med krypterad trafik och data samt en avancerad behörighetsstyrning. Systemet har även funktionalitet relaterat till projekthantering, med möjlighet att arbeta med exempelvis projektmallar för struktur och kvalitetssäkring.

  • Vasakronan digitaliserar sitt fastighetsbestånd

    Med hjälp av Swecos tjänsteplattform Twinfinity® digitaliserar Vasakronan hela sitt fastighetsbestånd och skapar digitala tvillingar av cirka 170 fastigheter.

real estate core loggaSwecos plattform för digitala tvillingar Twinfinity® är en del av RealEstateCore-familjen och certifierad som ProptechOS-partner.

Vill du veta mer om Twinfinity?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.