0 av 0 för ""

Sweco gör digitala tvillingar av Vasakronans fastigheter

Resurssmart och värdeskapande när Sveriges största fastighetsbolag går från ritningsbaserat till en digital modellvärld.

 

Digitala tvillingar: resurssmart och värdeskapande

Med hjälp av Swecos tjänsteplattform Twinfinity® digitaliserar Vasakronan hela sitt fastighetsbestånd och skapar digitala tvillingar av cirka 170 fastigheter. Genom att få full kontroll över all relevant data kan drift och förvaltning optimeras, klimatavtrycket minskas och Vasakronans tjänsteutbud bli mer flexibelt. Det ger möjligheter att jobba mer resurssmart vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.

Twinfinity® är en plattform Sweco utvecklat för att hantera och visualisera information i digitala uppkopplade byggnadsmodeller. Plattformen tillgängliggör digitala byggnader genom API:er för olika tillämpningar och tjänster. Genom att använda den branschgemensamma standarden Real Estate Core för att beskriva dessa byggnader populerar Twinfinity exempelvis system som ProptechOS med byggnadsrepresentationer som gör det möjligt att kombinera exempelvis affärdata, driftdata eller sensordata med den digitala byggnaden. Genom att kombinera och visualisera data från ProptechOS och Twinfinity skapas därigenom mening och sammanhang.

Från ritningsbaserat till en digital modellvärld

Genom att koppla ihop realtidsdata från fastigheten med affärs- och förvaltningsdata i en 3D-modell kan information analyseras, bearbetas, visualiseras och delas. All data visualiseras i en hubb som därigenom blir en enda källa till sanning. Det leder till färre felkällor, minskade uppdateringskostnader och aktuell och korrekt byggnadsinformation för alla i organisationen – när som helst och på alla typer av digitala enheter.

– För Vasakronan är det är en viktig del av vår utveckling att ta steget från ett analogt, ritningsbaserat arbetssätt till en digital modellvärld. På det här sättet får vi kontroll över all relevant data i våra byggnader under hela deras livscykel. Det ger oss möjlighet att fortsätta vara relevanta och bli bättre både på hållbara lösningar och på att skapa den flexibilitet i vårt tjänsteerbjudande som kunderna efterfrågar, säger Sören Sandell, affärsutvecklare på Vasakronan.

Full kontroll över data ger en optimerad, resurssmart och hållbar förvaltning

I den digitala tvillingen kopplas olika typer av information till byggnadsmodellen via IoT-sensorer för till exempel CO2, närvaro, lokalutnyttjande, temperatur och luftflöde, som kan visualiseras både i realtid och historiskt. Genom att på sikt koppla informationen till en större kontext och integrera den smarta staden som fastigheten är en del av, får Vasakronan möjlighet att optimera sin affär och öka kunskapen om respektive fastighets förutsättningar och värden.

– Att få kontroll på sin data betyder att man har exakt information om exempelvis lokalytor. Det ger trygghet och mervärden vid en due dilligence inför köp eller avyttring av en fastighet. Och när man vet vilka rum som inte används och om det till exempel är ett värmeläckage någonstans, kan man optimera underhållet i fastigheten, minska på serviceintervallerna för städ i rum som inte använts, eller optimera sophämtning på ett våningsplan där kärlen är tomma. Ett smart sätt spara på resurser och energi som ger vinster både i effektivisering och hållbarhet, säger Fredrik Ahl, chef för Swecos digitala modellkoncept SimpleBuildings.

Fakta

Twinfinity är en molnbaserad plattform för digitala tvillingar. Genom att ansluta fastighetsdata till en 3D-modell kan data visualiseras och analyseras och tala om hur fastigheten är konstruerad, hur den fungerar, och hur den mår. Vasakronans definition av en digital tvilling är summan av Twinifinity, realtidsdata från ProptechOS och affärsdata.

smartphone med digital tvilling

Återbruksinventering och hyresinformation i den digitala tvillingen

I tvillingen kan den cirkulära ekonomin planeras genom information om material och komponenter som kan återbrukas. Tvillingen kan visa exakt hur många innertak, dörrar och annat som kan återbrukas och var de finns. Klimatpåverkan kan också visualiseras med CO2-avtryck, inomhusklimat och underlag för hållbarhetscertifieringar.

Även hyresinformation kan läggas in i modellen för att underlätta administration av lokalerna där hyreskontrakt kan kopplas direkt mot hyresobjekt i modellen vilket gör att man tydligt kan visualisera kommande vakanser, lediga lokaler, omsättning i butiker och uthyrda lokaler, och snabbt filtrera på hyresnivåer, intäkter och liknande.

– Digitaliseringen av våra fastigheter ger stora möjligheter till ett smartare utnyttjande av resurser, och vi ser stora kvalitativa värden i att få kontroll på vår data. Det kostar mycket att hantera dålig kvalitet, nu får vi en bra kvalitet på våra handlingar. Vi behöver detta för att vara relevanta, bli mer hållbara och kunna ha bra och flexibla erbjudanden till våra kunder, som vi vet vill ha moderna och enkla kontorslösningar, säger Sören Sandell.

Arbetar för ett gemensamt ekosystem i branschen

Sweco står för Twinfinityplattformen och förvaltning, konceptet är utvecklat i nära samarbete med Vasakronan.

– Vi har ett bra och transparent samarbete med Sweco där vi jobbar tätt ihop med lösningen och har gjort piloter, test och utveckling tillsammans, säger Sören Sandell.

Vasakronan har teknikutveckling som en integrerad del av hela verksamheten och jobbar aktivt för att bidra till ett gemensamt och standardiserat ekosystem i branschen, där intressenter och kollegor i andra fastighetsbolag delar på kunskap och erfarenheter och drar nytta av varandras modeller och lösningar.

– Vi vill göra data öppen, användbar och tillgänglig, så att fler till viss del ska kunna dra nytta av samma information. Våra kunder ska kunna utnyttja lokalerna på bästa sätt. Och samarbetspartners som till exempel Ragn-Sells och Securitas ska kunna addera information i vår modell ur deras respektive perspektiv, säger Sören Sandell.

Ett pionjärarbete som kommer att utveckla hela branschen och skapa en gemensam, uppkopplad värld av tjänster och produkter som alla kan få fördelar av.